Rekvalifikace je vhodná tam, kde člověk nabyl kvalifikaci, pro kterou nejsou v daném regionu volná pracovní místa. Absolvování rekvalifikace bývá důvodem životních okolností jako je např.: na základě změny zdravotního stavu již člověk nemůže vykonávat svojí původní profesi. Příslušný úřad práce nejdříve vyhledává pracovní uplatnění v profesi, pro kterou má kvalifikaci uchazeč nebo zájemce o práci. Teprve po dvou až třech letech je zvažována možnost rekvalifikace. Úřad práce může zprostředkovat a uhradit rekvalifikaci i zaměstnanci, kterému zaměstnavatel přislíbí pracovní pozici právě po doplnění si určité kvalifikace.

Nejdůležitější je:
  • Rekvalifikaci umožní příslušný úřad práce tehdy, když je v daném regionu těžké nalézt pracovní uplatnění v určitých profesích, nebo na základě změny zdravotního stavu.