Práce pro zdravotně postižené

Logo Práce pro ZP

 

Kontakt

Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 708 564 78

 

Mapa stránek

O nás

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Činnost v regionech

Dokumenty a odkazy

Poradenství

Aktuality

Podpořte nás

Kde nás najdete

Kontakty na pracovníky NRZP ČR

4. Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením

4. Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením

V České republice byl v oblasti zaměstnávání vytvořen určitý podpůrný systém, jehož cílem je podpora a zajištění co nejvyšší zaměstnanosti. Tento systém obsahuje několik modelů, které se souhrnně nazývají nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Na základě situace na trhu práce, by se způsoby aktivní politiky zaměstnanosti měly modifikovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce vytvářejí, modifikují a spoluurčují nástroje pro dosažení co nejvyššího procenta zaměstnanosti, Mezi nástroje aktivní politiky patří:

 

· a) rekvalifikace,

· b) investiční pobídky,

· c) veřejně prospěšné práce,

· d) společensky účelná pracovní místa,

· e) příspěvek na zapracování,

· e) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

Pro zvýšení zaměstnanosti nemohou zaměstnavatelé využít pro jeden účel více nástrojů z balíčku „aktivní politiky zaměstnanosti“ (viz §104 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Např.: Pokud zaměstnavatel získal finanční příspěvek v rámci investiční pobídky na rekvalifikaci nového zaměstnance, nemůže již uplatňovat nárok na částečnou úhradu nákladů na rekvalifikace zaměstnance podle § 110 zákona o zaměstnanosti. O všechny níže uvedené finanční příspěvky se žádá písemnou formou, na předepsaných formulářích, na příslušném úřadu práce.

Uvedené nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti nejsou určeny pouze pro podporu zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, ale také pro jiné skupiny občanů, které jsou ohroženy nezaměstnaností. Využití některého z výše uvedených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti s sebou nese možnosti čerpání různých finančních příspěvků. Zaměstnavatelé by tak měli být finančně motivováni a určitým způsobem i kompenzování za snahu zaměstnat, rekvalifikovat, nebo vyškolit především uchazeče o práci, kteří nejsou schopni se uplatnit na současném trhu práce.

Nejdůležitější je:

· Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž cílem je dosažení co nejvyšší zaměstnanosti, nejsou určeny pouze na podporu zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

 
promo
     

 

© 2011 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. | Blind friendly!

Mapa stránek | Sitemap

IT Profi s.r.o. správa portálu.