Práce pro zdravotně postižené

Logo Práce pro ZP

 

Kontakt

Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 708 564 78

 

Mapa stránek

O nás

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Činnost v regionech

Dokumenty a odkazy

Poradenství

Aktuality

Podpořte nás

Kde nás najdete

Kontakty na pracovníky NRZP ČR

4.4. Společensky účelná pracovní místa

Specifikace a podmínky zřízení společensky účelného místa jsou uvedeny v §113 zákona o zaměstnanosti a §25 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Společensky účelná pracovní místa lze vytvářet po dohodě mezi zaměstnavateli a úřady práce. Zaměstnavatelé mohou vytvořit pracovní pozice, které potřebují. Podstatou vytvoření těchto pracovních pozic je to, že jsou obsazovány lidmi z evidence uchazečů o práci příslušného úřadu práce. Jako společensky účelné pracovní místo lze zřídit i místo pro uchazeče registrovaného v evidenci uchazečů o práci, který se stane osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Úřad práce finančně podporuje jednak zřízení společensky účelného pracovního místa a přispívá i na vynaložené mzdové náklady na zaměstnance na vyhrazeném společensky účelném pracovním místě.

Finanční příspěvek je vyplácen zaměstnavateli zpětně na základě předložených vynaložených mzdových nákladů zaměstnance, včetně odvodů na zdravotní veřejné pojištění,  pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to nejdéle po dobu 12 kalendářních měsíců.

Výše příspěvku na vytvoření jednoho společensky účelného pracovního místa je různá. Kritériem je dosažená míra nezaměstnanosti v konkrétním okrese ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností v celé České republice. Výše příspěvku, který lze přiznat na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa je stanovena v §113 zákona o zaměstnanosti.

nejdůležitější je:

· Příspěvek na společensky účelné pracovní místo se liší na základě míry nezaměstnanosti v daném okrese.

 

· Na skutečně vynaložené mzdové náklady zaměstnance lze poskytovat finanční příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo po dobu 12 kalendářních měsíců.

 
promo
     

 

© 2011 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. | Blind friendly!

Mapa stránek | Sitemap

IT Profi s.r.o. správa portálu.