Práce pro zdravotně postižené

Logo Práce pro ZP

 

Kontakt

Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 708 564 78

 

Mapa stránek

O nás

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Činnost v regionech

Dokumenty a odkazy

Poradenství

Aktuality

Podpořte nás

Kde nás najdete

Kontakty na pracovníky NRZP ČR

3.2. Povinnosti zaměstnavatele k zaměstnancům se zdravotním postižením

Zaměstnavatel má vůči zaměstnancům se zdravotním postižením stejné povinnosti jako k jiným zaměstnancům. Zaměstnavatel je povinen za zaměstnance, který pobírá invalidní důchod I.,II.,nebo III.stupně odvádět pravidelné měsíční platby zdravotního a sociálního pojištění a platby na státní politiku zaměstnanosti. I když lidem, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně je hrazeno zdravotní a sociální pojištění státem, ale v rámci pracovního poměru jsou obě pojištění hrazena i zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel má povinnost stanovovat výši měsíční mzdy zaměstnance se zdravotním postižením stejným způsobem jako jiným zaměstnancům. Přiznání invalidního důchodu není důvodem k nižší finanční odměně, než by byla stanovena v rámci stejné pracovní pozice zaměstnanci, který není osobou se zdravotním postižením.

V rámci zákoníku práce existuje výjimka, která umožňuje zaměstnavatelům stanovit nižší finanční mzdu na základě přiznání invalidního důchodu. Specifická právní ustanovení pro účely odlišného finančního odměnování zaměstnanců na základě přiznání invalidního důchodu je obsažena v Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v §3 a §4. Citace §3 a §4 odstavce 2. písmene c) a d), Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

§ 2

Základní sazba minimální mzdy

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.

§ 3

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

 • (1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:
 • První skupina: 48,10 za hodinu nebo 8000 za měsíc
 • Drhuhá skupina: 53,10 za hodinu nebo 8900 za měsíc
 • Třetí skupina: 58,60 za hodinu nebo 9800 za měsíc
 • Čtvrtá skupina: 64,70 za hodinu nebo 10800 za měsíc
 • Pátá skupina: 71,50 za hodinu nebo 12000 za měsíc
 • Šestá skupina: 78,90 za hodinu nebo 13200 za měsíc
 • Sedmá skupina: 87,10 za hodinu nebo 14600 za měsíc
 • Osmá skupina: 96,20 za hodinu nebo 16100 za měsíc
§ 4
 • c) 75 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,
 • d) 50 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.“
Nejdůležitější je:
 • Zaměstnavatel neušetří finanční prostředky za odvody za sociální a zdravotní pojištění a na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstná zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod.
 • Zaměstnavatel nesmí vyplatit nižší měsíční mzdu za práci zaměstnanci, kterému byl přiznán invalidní důchod. Existuje pouze jedna zákonná výjimka.
 
promo
     

 

© 2011 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. | Blind friendly!

Mapa stránek | Sitemap

IT Profi s.r.o. správa portálu.