Podpora pečujících osob v Praze

Název projektu: Podpora pečujících osob v Praze

Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008179

Doba realizace: od 1. 5. 2018 do 30.4.2021

Územní působnost: Praha

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Projekt se zaměřuje na podporu pečujících osob, které pečují o osobu blízkou se zdravotním postižením v Praze a nacházejí se v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně vyloučené a potýkají se s bariérami při pracovním uplatnění. V rámci projektu bude CS poskytnuta intenzivní podpora v oblastech právní, sociální, psychoterapeutické, sdílené péče, odlehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření kvalifikace, motivačně aktivizačních, svépomocných skupin a tréninkových míst.