Archiv rubriky: Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Profesní rekvalifikace poskytuje kvalifikaci pro úplně novou profesi, ve které nemá účastník rekvalifikace žádné původní vzdělání (získané v síti škol). V řemeslných profesích je účastník po absolvování rekvalifikace na úrovni zaučeného v oboru. Jedná se např.: o obory zedník, zámečník, prodavač atd. Doplňkovou rekvalifikací si absolvent rekvalifikačního kurzu rozšiřuje, doplňuje své původní vzdělání, profesi ve které již pracuje, […]

Číst dál

Rekvalifikace, získání kvalifikace na jinou pracovní profesi je nejčastěji využívanou možností a nadějí lidí, kteří již delší dobu nemohou najít pracovní uplatnění ve svém původním povolání. Principy a podmínky rekvalifikace jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v §108 – §110 (viz. citace níže) a prováděcí vyhlášce MPSV ČR č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci […]

Číst dál

4. Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením V České republice byl v oblasti zaměstnávání vytvořen určitý podpůrný systém, jehož cílem je podpora a zajištění co nejvyšší zaměstnanosti. Tento systém obsahuje několik modelů, které se souhrnně nazývají nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Na základě situace na trhu práce, by se způsoby aktivní politiky zaměstnanosti měly modifikovat. Ministerstvo práce […]

Číst dál