Někteří zaměstnavatelé potřebují zaměstnance s určitou kvalifikací. Mohou mít problém nalézt zaměstnance s potřebnou kvalifikací. Zaměstnavatelé se mohou dohodnout s příslušným  úřadem práce na tom, že úřad práce uhradí rekvalifikaci vybraným zájemcům o práci.

Zaměstnavatel může sepsat s úřadem práce dohodu o zajištění a úhradě rekvalifikace a již přijmout zájemce o rekvalifikaci do pracovního poměru. V době účasti v rekvalifikačním kurzu, je již zájemce o rekvalifikaci zaměstnancem zaměstnavatele. Další možností je, že zaměstnavatel přijme do pracovního poměru zaměstnance až po dosažení potřebné kvalifikace. Uchazeč o zaměstnání a zájemce o  rekvalifikaci absolvuje rekvalifikační kurz jako uchazeč v evidenci úřadu práce.

Nejdůležitější je:

  • Nejen fyzická osoba, ale i zaměstnavatel může požádat úřad práce o rekvalifikaci vytypovaných potenciálních zaměstnanců, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání.