Některým zaměstnavatelům je Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě zvláštního právního předpisu přislíbena hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst, či na rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců. Hmotnou podporu na částečnou úhradu uvedených záměrů, mohou získat zaměstnavatelé v územních oblastech, kde je nezaměstnanost vyčíslena o 25% vyšší, než je v celé České republice. Hmotnou podporu zaměstnavatelům na vytváření nových pracovních míst, na rekvalifikaci nebo na školení nových zaměstnanců poskytuje Ministerstvo, nikoliv úřady práce. Finanční částku na úhradu nově vytvořeného pracovního místa, či na rekvalifikaci nebo školení nového zaměstnance určuje vláda ČR formou Nařízení vlády. Nutné náležitosti dohody o poskytnutí hmotného zabezpečení na výše uvedené záměry zaměstnavatelů jsou uvedeny v §111 zákona o zaměstnanosti.

Nejdůležitější je:
  • V oblastech, kde je o 25% vyšší nezaměstnanost, než činí průměr v celé České republice, je možné finančně podpořit některé zaměstnavatele. Finanční podpora je cílena na vytváření nových pracovních míst, školení nových zaměstnanců a rekvalifikaci.