Osoby se zdravotním postižením jsou z hlediska §33 zákona o zaměstnanosti považovány za jednu ze skupin, které je třeba věnovat více péče při zprostředkování zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti nabízí v rámci ustanovení §116 finanční podporu zaměstnavatelům, kteří přijmou do zaměstnání osobu splňující kritéria výše uvedeného §33 a zároveň jsou registrováni jako uchazeči o zaměstnání v evidenci uchazečů. Příspěvek na zapracování může zaměstnavatel čerpat po dobu tří měsíců a jeho výše činí nejvíce 50% minimální hrubé měsíční mzdy.

Nejdůležitější je:

 

  • Příspěvek na zapracování lze čerpat pouze tři měsíce.
  • Výše příspěvku na zapracování činí nejvýše polovinu minimální mzdy (v roce 2017 max. 5500 Kč.).