MODERNÍ PORTÁL PRO

neuzavírejte se mezi čtyři stěny

osoby se zdravotním postižením

Autismus //  Sluchové postižení // Duševní postižení // Tělesné postižení // Zrakové postižení // Hluchoslepota

Naše služba pro vás…

Portál je zaměřen na potřeby osob se zdravotním postižením, zejména na zprostředkování pomoci v uplatnění na trhu práce. Obsahuje informační část, kde je možné se dozvědět vše kolem legislativy, dále pak tržiště pracovních nabídek a poptávek, kontaktů na podporovaná zaměstnání a chráněné dílny a v neposlední řadě i oblast vzdělávání.

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC PRO OZP

ZADÁNÍ PRACOVNÍ POZICE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ STÁTNÍCH INSTITUCÍ