Autismus

Osoby s autismem
Obecná charakteristika z hlediska zaměstnávání:

Jedná se především o postižení v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti, smyslové abnormality, neschopnosti intuitivního chápání času ad.
Úprava pracovišť není náročná, je ale třeba, aby vedoucí i spolupracovníci byli dobře o povaze tohoto zdravotního postižení informováni a vedeni k pochopení svého kolegy (kolegyně).
Při zaměstnání osoby s autismem jsou důležitá tato hlavní opatření:

 • adaptace pracovního prostředí (důsledná strukturalizace a vizualizace prostoru a času)
 • individuální hodnocení dovedností a schopností tohoto pracovníka podle testů AAPEP (specifické testy pro autisty)
 • individuální pracovní zácvik, dlouhodobá dopomoc a podpora
 • pracovní zařazení se provádí podle speciálních testů (Psychoedukační profily pro dospívající a dospělé s autismem).
Vytipované pracovní pozice:
 • chráněné dílny
 • chráněná pracoviště
 • podporované zaměstnání
Model individuálního zařazení osoby s autismem:

Osoba s autismem je zařazena do běžného zaměstnání. Asistent zajišťuje výběr práce a zpočátku i intenzivní výcvik. Po skončení intenzivního výcviku se pomoc asistenta postupně omezí.

Vhodné typy práce:
 • Restaurace, bistra: úklid stolů, mytí nádobí, mytí podlahy, příprava jednoduchých jídel na talíře (studený bufet) apod.
 • Kancelářské práce: kopírování, zařazování knih v knihovnách, vyhledávání dokumentů pro mikrofilmy apod.
 • Skladové hospodářství: doplňování zboží v obchodech, přísun materiálu v dílnách apod.
 • Školy, úřady: školník, domovník, vrátný
 • Potravinářské, zdravotnické, chemické laboratoře: mytí laboratorního skla, úklid
 • Průmyslové podniky: montážní linky (výjimečně).
Model malých pracovních skupin:

Osoby s autismem pracují v chráněné dílně. Asistent má na starosti několik klientů. Pracuje s nimi po celou dobu pracovní směny, jeho dopomoc je intenzivnější, než u modelu individuálního zařazení. Asistent je prostředníkem mezi zaměstnavatelem a klientem, vybírá vhodnou práci podle individuálních schopností klienta. Při výběru vhodné práce je třeba dbát, aby byla předvídatelná, pracovní úkol jednoznačně definovaný. Pozornost je třeba věnovat i pracovnímu místu. Klienta s autismem rozptýlí i nepatrný podnět. Mnohým vadí i větší počet lidí v místnosti.

Model mobilních pracovních skupin:

Klienti nejsou obvykle v pracovním poměru, ale vykonávají různé pomocné práce, obvykle v komunitě, kde žijí. Jedná se o: úklid, práce na zahradě, pomocné práce v kuchyni.

(zdroj: Jelínková M.: Autismus IV, Péče o dospělé klienty, Praha 2000)