Rehabilitační pracoviště

Rehabilitační centra, zaměřená na ergodiagnostické hodnocení a předpracovní rehabilitaci:

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
přednostka MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Albertov 7, 128 00 Praha 2, www.vfn.cz

Oddělení léčebné rehabilitace, Fakultní nemocnice Na Bulovce
primář MUDr. Karel Fojtík
Budínova 2, 180 81 Praha 8 – Libeň, www.fnb.cz

Rehabilitační oddělení, Nemocnice České Budějovice
primářka MUDr. Jana Wiererová
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice, www.nemcb.cz

Rehabilitační oddělení, Nemocnice s poliklinikou
primář MUDr. Jiří Beran
Edisonova 1185, 430 01 Chomutov, www.nspcv.cz

Klinika rehabilitace a protetiky
přednostka doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Nezvalova 956, 500 36 Hradec Králové, www.fnhk.cz

Oddělení rehabilitace, Krajská nemocnice Liberec
primář MUDr. Libor Kučera
Husova 10, 460 63 Liberec, www.nemlib.cz

Rehabilitační oddělení, Nemocnice Pardubice
primář MUDr. Ivo Jáchym
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, www.nem.pce.cz

Centrum léčebné rehabilitace, Nemocnice Písek
primář MUDr. Ivo Vilímek
Čapkova ul., 397 23 Písek

Rehabilitační centrum, Nemocnice Tábor
primářka MUDr. Vladislava Míková
Kapitána Jaroše 2000, 390 19 Tábor

Rehabilitační oddělení, Masarykova nemocnice
primářka MUDr. Eva Lohnická
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem, www.mnul.cz

Ostatní významná rehabilitační pracoviště:

Rehabilitační klinika Malvazinky
primářka MUDr. Hana Liščáková
U Malvazinky 1500/5, 150 00 Praha 5, www.malvazinky.cz

Klinika rehabilitačního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
přednosta MUDr. Jan Vacek
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, www.fnkv.cz

Rehabilitační klinika, Fakultní nemocnice Motol
přednosta doc. MUDr. Pavel Kolář, CSc.
V Úvalu 84,150 06 Praha 5, www.fnmotol.cz

Rehabilitační oddělení, Nemocnice svatého Karla Boromejského
primář MUDr. Jiří Papoušek
Vlašká 36, 118 33 Praha 1, www.nmskb.cz

Rehabilitační ústav Kladruby
ředitel Ing. Josef Hendrych
Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
ředitel MUDr. Václav Volejník, CSc.
538 54, Luže-Košumberk 80, www.hamzova-lecebna.cz

Oddělení léčebné rehabilitace, Fakultní nemocnice Plzeň
primářka MUDr. Hana Hladová
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory, www.fnplzen.cz

Klinika léčebné rehabilitace, Fakultní nemocnice Ostrava
přednostka MUDr. Irena Chmelová
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava, www.fnspo.cz

Rehabilitační oddělení, Fakultní nemocnice Brno
primářka MUDr. Jana Roubalová
Jihlavská 20, 625 00 Brno, www.fnbrno.cz