Sluchové postižení

Osoby se sluchovým postižením
Vnitřní diferenciace z hlediska zaměstnávání:
  • Neslyšící (velmi těžké a těžké sluchové postižení)
  • Středně těžké sluchové postižení (středně těžká nedoslýchavost)
  • Lehké sluchové postižení (lehká nedoslýchavost)
Obecná charakteristika:

Největším problémem v souvislosti s pracovním uplatněním je komunikace neslyšících. Potenciální zaměstnavatelé a další zúčastněné strany by měly vědět, že neslyšící mají státem uzákoněný nárok na tlumočnické služby. Rozvíjející technika a technologie umožňují širší možnosti pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením, a to nejen díky dostupnosti kompenzačních pomůcek, ale i vhodným přizpůsobením pracovního prostředí a pracovních podmínek. Vybrané pracovní pozice vycházejí z dostupných středoškolských studijních a učebních oborů přednostně určených pro osoby se sluchovým postižením. Neznamená to však, že jiné obory nemohou tyto osoby vykonávat. Navíc výčet neobsahuje tzv. intelektuální profese vyžadující vysokoškolské vzdělání, kde zpravidla i osoby se sluchovým postižením nacházejí velmi široké uplatnění za předpokladu využití kompenzačních pomůcek či metod alternativní komunikace. Vždy je však vhodné, zvážit pracovní pozici v souladu s profesiogramem /podrobný popis profese/, který taktéž vymezuje zdravotní omezení vylučující či jen omezující výkon pracovní činnosti. Doporučuji např. http://www.istp.cz, odkaz Kartotéka typových pozic.

Vytipované pracovní pozice pro osoby se sluchovým postižením:

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Vyřizování administrativní agendy s využitím prostředků standardní kancelářské techniky. Vyhotovování obchodní korespondence s využitím výpočetní techniky a vedení jednoduchého a podvojného účetnictví na úrovni běžných operací (ručně a na PC). Pracovními činnostmi jsou přepisování textů, vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů, evidence došlé a odeslané pošty, vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici, zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich, spisová služba, obsluha jednoduchých kopírovacích strojů, zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění, organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení, dále plnění operativních úkolů.

Asistent zubního technika
Výkon činností ve všech typech stomatologických laboratoří i v jiných oborech, např. v plastické chirurgii, ORL, neurologii, ve výzkumných ústavech, výrobě a obchodě příslušného zaměření; zhotovování fixních a snímatelných zubních protéz, ortodontických a různých individuálních protetických pomůcek; zpracovávání všech stomatologických materiálů; obsluha přístrojových vybavení zubních laboratoří a jejich běžná údržba.

Cukrář
Ruční výroba cukrářských výrobků a restauračních moučníků a výroba zmrzlin; skladování, úprava, hodnocení jakosti surovin i finálních výrobků, zpracování těst, tvarování, zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů, náplní, polev, dokončovací práce, zdobení; balení a expedice hotových výrobků; obsluha, údržba a sanitace strojů a výrobních prostor; základní laboratorní a výrobní kontrola, vedení výrobní dokumentace.

Čalouník
Výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací, technologie sériové i individuální výroby. Ruční a strojní zpracování materiálů, střihání potahových materiálů, příprava a zpracování vycpávaných materiálů včetně jejich úprav, vázání a vyvazování pérových základů čalouněného nábytku, kypření vycpávkových materiálů s jejich prošíváním, šití potahů strojně i ručně, potahování nábytku, odborné zpracovávání dekoratérských materiálů a provádění dekorací dle dokumentace nebo vlastních návrhů, úpravy interiérů, reprezentačních místností a výstav, provádění jevištních dekorací, opravy čalounění včetně restaurátorských prací. Obsluha, seřízení a běžná údržba strojů, zařízení a mechanismů v oboru.

Elektrikář
Montáže elektrických instalací a jednotlivých elektrických zařízení, včetně běžných elektrických spotřebičů, jejich uvádění do provozu, běžné a střední opravy, rekonstrukce, kontroly, revize a údržba.

Informatika v ekonomice
Řešení ekonomických projektů s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií (hardware i software).

IT pracovník, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

Krejčí
Zhotovování dámských a pánských oděvů podšitých i nepodšitých individuálním i průmyslovým způsobem, zhotovování jiných šitých výrobků, např. prádla, sportovní a technické konfekce, textilních hraček apod.

Kuchař
Příprava jídel, technologie přípravy jídel a jednodušší obsluhy, oblast společného stravování.

Malíř
Činnosti spojené s prováděním malířských a jednoduchých natěračských prací v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, tapetování a aplikace nátěrových hmot nátěrem a nástřikem.

Oděvní technolog
Činnosti spojené s přípravou oděvní výroby – výběr materiálů pro výrobu oděvů, konstruování a modelování oděvů v průmyslové a individuální výrobě (ručně i s pomocí PC), zpracování technologické dokumentace, organizace a řízení výrobních procesů apod.

Operátor skladování
Práce ve skladu výrobků – příjem, skladování, třídění, výdej a manipulace s výrobky, vedení skladového hospodářství, organizace skladování, ovládání dopravních a manipulačních prostředků.

Pekař
Výkon činností souvisejících s ruční a strojovou výrobou běžného a speciálního pečiva, chleba i jemných pekařských výrobků, jako je skladování, úprava, hodnocení jakosti surovin, zpracování těst, příprava polotovarů, dokončovací práce, balení; výroba základních cukrářských i pekařských výrobků; obsluha, údržba a sanitace strojů a výrobních prostor; základní laboratorní a výrobní kontrola; vedení výrobní dokumentace.

Zahradník
Výkon prací v zahradnických oborech, resp. i ve vinohradnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny; práce spojené s množením, výsadbou, ošetřováním, hnojením a ochranou rostlin, výrobou ovoce a zeleniny, realizací sadových úprav a jejich údržbou či zhotovováním běžných vazačských výrobků.

Zámečník
Ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí; montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Činnosti jsou zaměřené na strojírenské výrobky a zařízení, využívány v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností apod.

Pro osoby s kombinovaným sluchovým a mentálním postižením jsou např. doporučeny:

Cukrářské práce
Jednoduché pracovní činnosti spojené převážně s ruční cukrářskou výrobou – skladování a úprava surovin, příprava těst, tvarování, pečení, plnění, potahování, zdobení, skladování hotových výrobků, obsluha jednoduchých strojů, výroba zmrzlin.

Čalounické práce, Čalounická výroba
Práce při čalounění nábytku a dekoratérské práce – úprava materiálů a pružin, popruhování, šití a spojování materiálů, potahování, jednoduché práce se dřevem, zhotovení střihů a čalounické opravy.

Klempířské práce ve stavebnictví
Zhotovení, montáž a opravy stavebních klempířských prvků, provádění nepříliš složitých oplechování a jednodušších plechových střešních krytin.

Kuchařské práce
Výkon pracovních činností povolání kuchař v zařízeních poskytujících stravovací služby. Příprava a ošetřování surovin a potravin určených k výrobě a expedici jídel a nápojů, výroba jídel a nápojů, výdej pokrmů, jednoduchá obsluha a základní úklidové práce.

Malířské, lakýrnické a natěračské práce
Příprava povrchu pro malby a nátěry na omítkách, provádění a opravy maleb a nátěrů na různých podkladech běžnými technikami i speciálními nátěry, míchání a tónování barev a tapetování.

Obuvnické práce
Příprava a opracování materiálů pro výrobu obuvi, zhotovování svršků, ruční a strojové opravy obuvi, přejímka a výdej obuvi.

Podlahářské práce
Zřizování různých druhů podkladů pod podlahy, kladení dřevěných podlah, podlah z podlahových krytin pružných a textilních, údržba a oprava podlah.

Sklenářské práce
Řezání skla z tabulí, zasklívání výplní oken a dveří na tmel i beztmelým zasklíváním.

Šití oděvů a prádla
Ruční a strojové šití oděvů a prádla, manipulace s oděvními materiály, skladování textilií a výrobků, kompletování výrobků, dokončovací práce, oprava oděvů a prádla.