K dispozici jsou nyní dva základní kurzy „Jak hledat a úspěšně získat zaměstnání“ a „Základy počítačové gramotnosti“. Obsah kurzů je zpracován pro několik různých typů zdravotního postižení do samostatných modulů.

Kurz „Jak hledat a úspěšně získat zaměstnání“ je doplňujícím modulem k prezenčnímu „Kurzu rozvoje osobnosti“ o rozsahu 60 výukových hodin. Obsah prezenčního i tohoto on-line kurzu připravila firma ACZ spol., partner RP ADiP.Výukový program je průvodcem nezaměstnaností od chvíle, kdy se student modulu ocitne bez práce, až do okamžiku, kdy nastoupí do nového zaměstnání. Učební modul provádí studenta různými situacemi, ve kterých se bude během hledání nového zaměstnání pravděpodobně nacházet. Průvodce má za úkol připravit účastníka kurzu na dané situace tak, aby na ně ve skutečném světě dobře reagoval a byl při hledání nového zaměstnání úspěšný.

Kurz „Základy počitačové gramotnosti“ je určený těm, kteří potřebují základní orientaci v tom, co znamená pojem počítačové technologie, hardware, software a řada dalších pojmů spojených s používáním informačních technologií. Po absolvování kurzu se bude student orientovat natolik, že bude bez problému schopen začít studium základních kurzů ovládání PC. Tento kurz připravila firma S-Comp Centre CZ, příjemce za RP ADiP.

Pro získání přístupu k těmto kurzům je nutno zažádat administrátora e-learningového portálu, firmu S-Comp Centre CZ.

Pokud jste již registrovaným uživatelem e-learningu, připojte se k portálu zde.