Pravidla pro sepsání životopisu

Správně vypracovaný životopis je Vaší vizitkou a prvním krokem k úspěšnému vyhledání zaměstnání. Je to dokument, který Vás prezentuje a „prodává“ budoucím zaměstnavatelům. Životopis i průvodní dopis mohou právě rozhodnout o tom, zdali si Vás zaměstnavatel pozve či nepozve k osobnímu pohovoru. Je proto třeba dbát na dodržení určitých pravidel a taktéž nezapomínat na pravidelnou aktualizaci Vašeho CV, což je běžně používaná zkratka od latinského slova Curriculum Vitae. V poslední době bývá zvykem, že zaměstnavatelé vyžadují i přiložení fotografie pasového formátu, resp. její naskenování přímo do CV. Jeden z důvodů je, že fotografie pomůže zaměstnavateli snadněji si zájemce o místo vybavit.

Obecná pravidla
 • Přehlednost a strukturovanost: důležité je, aby potenciální zaměstnavatel mohl snadno sledovat strukturu životopisu a najít pro něho potřebné informace;
 • Stručnost: zaměstnavatelé neradi pročítají zdlouhavé a rozsáhlé životopisy, výjimkou bývá popis zkušeností v oblasti vztahující se k dané pracovní pozici, hlavní body a fakta zdůrazněte např. tučným písmem;
 • Strojopis: životopis i průvodní dopis by měl být napsán na počítači, příp. na psacím stroji, na čistém bílém papíře formátu A4 tak, aby byl dostatečně reprezentativní;
 • Bezchybnost: životopis a průvodní dopis si pečlivě pročtěte a opravte, gramatické chyby jsou obecně špatnou vizitkou.
Životopis

Životopis by měl obsahovat následující body v tomto pořadí:

 1. Osobní údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, rodinný stav, zdravotní stav (možno uvést na konec).
 2. Kontakt: kontaktní adresa, telef. číslo, e-mailová adresa, příp. fax.
 3. Vzdělání:
  • začněte od nejaktuálnějšího,
  • uvádějte dobu, kdy bylo studium započato a kdy ukončeno,
  • používejte oficiální názvy škol a oborů,
  • uveďte doklad o dosaženém vzdělání (výuční list, maturita, absolutorium, diplom).
 4. Školení, kurzy: dle stejných pravidel jako u vzdělání.
 5. Zaměstnání, praxe:
  • zaměstnání by měla být uvedena v pořadí od nejaktuálnějšího,
  • uvádějte časové údaje nástupu a ukončení zaměstnání,
  • napište název pracoviště a pracovní pozice,
  • můžete v bodech popsat náplň práce.
 6. Jiné dovednosti, schopnosti a znalosti:
  • jazykové: jazyk, stupeň pokročilosti, případně závěrečný certifikát,
  • počítačové: softwarové programy,
  • řidičský průkaz: skupina,
  • jiné: např. technika psaní na stroji, obchodní dovednosti, organizační schopnosti apod.
 7. Zájmy: ne vždy je nutností zájmy uvádět, mnohdy je ale vyžaduje zaměstnavatel z důvodu bezproblémového začlenění do pracovního kolektivu.
 8. Reference: uvádějte jen takové, kde se očekává kladné Vaše doporučení, zaznamenejte jméno a telefonní číslo osoby, která Vás může doporučit.
 9. Doplňující údaje: zde můžete například uvést Váš zdravotní stav, upřesnit jej, zda máte zdravotní znevýhodnění, ČID, PID a jaké výhody na základě tohoto statusu OZP může zaměstnavatel čerpat /splnění povinného podílu, příspěvky od ÚP, snížení daní apod./.
 10. Datum, podpis
Příklad životopisu

Vzorový příklad ke stažení zde » (PDF dokument)