logo

Název projektu:S euroklíčem do zaměstnání v Praze

Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/37110

Doba realizace: leden 2015 – říjen 2015

Nositel: NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha7

Poskytovatel dotace: Operační program Praha Adaptabilita

Popis projektu:

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, které jsou ohrožené znevýhodněním při vstupu na trh práce. Projekt navazuje na obdobné zrealizované projekty žadatele zaměřené na vytváření tréninkových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Do projektu bude vybráno 20 zájemců o zaměstnání se zdravotním postižením splňující ch podmínku územní uznatelnosti s bydlištěm v Praze. Nábor účastníků bude probíhat ve spolupráci s poradnou, kterou žadatel provozuje a kterou cílová skupina projektu navštěvuje.

Následně po výběru účastníků projektu proběhne cyklus vzdělávacích aktivit, vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které připraví účastníky na tréninková místa u žadatele na pracovní pozici – distributor euroklíčů. Konkrétně budou realizovány motivačně aktivizační kurzy, rekvalifikační kurz se zaměřením na znalost práce na PC, včetně základní znalosti práce s databázemi, kurzy měkkých dovedností zaměřených na komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání uvedené pracovní činnosti. Vzdělávací blok proběhne během 2 a 3 měsíce. Po ukončení vzdělávacího bloku budou účastníci zaměstnáni na tréninkových místech na pracovní pozici distributor euroklíčů.

Tréninková pracovní místa budou probíhat po dobu 7 měsíců. Po celou dobu zaměstnání účastníků projektu jim bude věnována individuální podpora při zvládání tréninkového zaměstnání v podobě individuálního sociálně pracovního poradenství. Účastníkům projektu budou poskytována doprovodná a podpůrná opatření v rámci přímé podpory, tzn. cestovné, stravné při vzdělávání.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti