Archiv rubriky: Zaměstnávání OZP v rámci zákona o zaměstnanosti

Zákon č. 435/2004 Sb. ukládá v § 81 povinnost zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, zaměstnat 4% osob se zdravotním postižením. Právním ustanovením je řečeno že: Zaměstnavatel, který zaměstnává nejméně 25 zaměstnanců by měl do zaměstnání přijmout 1 zaměstnance, kterému byl přiznán statut osoby zdravotně znevýhodněné nebo osoby zdravotně postižené. Zaměstnavatel, který zaměstnává nejméně […]

Číst dál

Lidé se zdravotním postižením mají na základě svého zdravotního stavu problém nalézt vhodné pracovní uplatnění. Proto je třeba určité systémové součinnosti mezi zaměstnavateli a státními institucemi. Vhodné strategie a koncepcemi v oblasti zaměstnávání se zabývá MPSV ČR a úřady práce. Nejen zaměstnavatelé mají vůči úřadům práce povinnosti, ale i oni mohou žádat o spolupráci těchto institucí […]

Číst dál

Lidé se zdravotním postižením mají na základě svého zdravotního stavu problém nalézt vhodné pracovní uplatnění. Proto je třeba určité systémové součinnosti mezi zaměstnavateli a státními institucemi. Vhodnými strategiemi a koncepcemi v oblasti zaměstnávání se zabývá MPSV ČR a úřady práce. Nejen zaměstnavatelé mají vůči úřadům práce povinnosti, ale i oni mohou žádat o spolupráci těchto institucí, viz […]

Číst dál

I. Zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci Zaměstnavatel není ze zákona povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. V případě, že zaměstná osobu se zdravotním postižením, může využít podpory státu. Vybrané parametry této podpory na jednu osobu uvádí následující tabulka I: Roční sleva na dani při plném úvazku Max. výše příspěvku na zařízení chráněného pracovního místa Max. […]

Číst dál

Chráněné pracovní místo Jakýkoliv zaměstnavatel může vytvořit v rámci svého pracoviště tzv. chráněné pracovní místo. Chráněné pracovní místo je určeno výhradně pro zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Podmínky pro vytvoření a provozování chráněného pracovního místa upravuje §75 zákona o zaměstnanosti a §6 až §8. prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Charakteristika chráněného pracovního […]

Číst dál

1. Zákaz diskriminace – nejdůležitější nástroj, je přímá či nepřímá, ve vztahu k osobám se zdravotním postiženým velmi rozšířená, ale často za diskriminaci nepovažovaná, statisticky jednoznačně prokazatelná. 2. Sleva na dani z příjmu – § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daň se snižuje o částku 18 000 Kč za […]

Číst dál

1. Osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve III. stupni podle § 39 odst. 2 písm. c), zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“) pokles pracovní schopnosti o 70 a více % (dále jen „osoby s těžším zdravotním postižením“), lze z hlediska zaměstnávání […]

Číst dál

V kapitole 1. byla charakterizována zdravotní omezení a možnosti pracovního uplatnění u lidí s dlouhodobým onemocněním, zdravotním oslabením a především s různým zdravotním postižením. Lidé se zdravotním postižením mají díky svému zdravotnímu stavu určitá omezení  především při možném výběru pracovní profese, pracovní pozice a pracovního prostředí. Zaměstnávání lidí se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a zdravotním postižením je problematické […]

Číst dál