Periodika

Název periodika /
Jak často vychází
Pro koho je určené, čím se zabývá Kontakt na vydavatele
Vozíčkář
5x ročně
Pro zdravotně postižené občany a všem, kdo se problematikou života s postižením zabývají.

Liga vozíčkářů
Bzenecká 23
628 00 Brno
tel. 537 021 493
e-mail: info@ligavozic.cz

web: www.vozickar.com

Můžeš
5x ročně
Časopis o překonávání bariér pro osoby se specifickými potřebami. Noviny Můžeš
Na Pankráci 121/1658
140 00 Praha 4 – Pankrác
tel. 224 174 843
e-mail: info@muzes.cz
Nejsi sám
4x ročně
čtvrtletník pro občany se zdravotním postižením

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
Balbínova 6
120 00 Praha 2
tel./fax 224 253 877
e-mail: szdppraha2@razdva.cz

 

Časopis MOSTY
5x ročně
speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
tel. 266 753 421
e-mail: nrzpcr@nrzp.cz
Zpravodaj AMD
4x ročně
Členský časopis, je určen pro poskytování informací členům jak z oblasti vlastní činnosti AMD, tak i z oblasti lékařské vědy a výzkumu nervosvalových chorob. Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/24
148 00 Praha 4
tel./fax 272 933 777
e-mail: amd@md-cz.org
web: www.md-cz.org
Doteky
4x ročně
Doteky přinášejí informace o činnosti o.s. LORM, zprávy z akcí v ČR i zahraničí, novinky v sociálně-právní oblasti, součástí Doteků jsou rubriky Zdraví, Záliby apod. Doteky vycházejí ve zvětšeném černotisku, v Braillově písmu a jako zvuková nahrávka v MP3 formátu na CD-ROMu. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Zborovská 62
150 00 Praha 5
tel./fax 257 325 478
e-mail: info@lorm.cz
web: www.lorm.cz

Časopis pro zrakově postižené ZORA vychází 12x ročně v černotisku, ve slepeckém písmu, na zvukových kazetách, v digitální podobě, na disketách nebo prostřednictvím e-mailové pošty.

PhDr. Jiří Reichel, SONS
Krakovská 21, Praha 1
tel. 221 462 177, fax 221 462 175
e-mail reichel@sons.cz

Redakce časopisu ZORA vydává v současné době 18 periodik v pěti způsobech záznamů zpřístupňujících informace těžce zrakově postiženým občanům, a to prostřednictvím Braillova písma, zvukové nahrávky na kazetách, zvětšeného běžného typu písma, v digitální podobě na disketách nebo elektronickou poštou.
Objednávky periodik vyřizuje pouze Redakce časopisu Zora, Krakovská 21, Praha 1, tel. 221 462 472,
e-mail zora-objednavky@sons.cz, kde získáte o naší časopisecké produkci také bližší informace.
Ema – příloha pro ženy – přináší užitečné informace z oblasti módy, kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti, seznamuje s novinkami na trhu, v Hovorně probíhá výměna zkušeností a rad ZP žen. Nedílnou součástí každého čísla jsou recepty na přípravu jídel. (Vychází ve všech pěti způsobech záznamu.)
Kontakty – příloha pro žáky 2. stupně základní školy – články z techniky, přírodních věd, zeměpisu, portréty zajímavých osobností z různých oblastí lidské činnosti, nechybí ani testy, kvizy a soutěže.
(Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)
Světluška – druhá dětská příloha, která je určena žákům 1. stupně základní školy. Malí čtenáři zde najdou pohádky, básničky, vypravování o zajímavých lidech, událostech i věcech, nechybí ani hádanky.
(Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)
Svět, příroda a společnost – populárně naučná příloha – přináší zajímavé články z humanitních věd, ekonomie a přírodovědných disciplín.
(Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)
Hudebník – hudební příloha – je především určena ZP učitelům hudby. Na své si však přijdou i hudbymilovní čtenáři. Vedle portrétů hudebních skladatelů, interpretů a hudebních těles příloha přináší příspěvky z hudebního života a dění, nedílnou součástí jsou hudební výročí, informace z Konzervatoře Jana Deyla a novinky na CD.
(Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)
Telefonista Zde nalézají těžce zrakově postižení pracovníci na pobočkových ústřednách aktuální informace související s provozem, modernizací telefonní sítě a zařízení v této oblasti.
(Vychází v bodovém písmu, ve zvukové nahrávce a v digitální podobě.)
Masér – další profesní příloha. Zařazované články rozšiřují a aktualizují vědomosti získané v přípravě na toto povolání.
(Vychází ve všech způsobech záznamu.)
Koření Zábavná příloha, v níž čtenáři najdou povídky, fejetony, aforismy, testy, kvizy, křížovky a vtipy.
(Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)
Pleteme malým a velkým Příloha je určena pletařkám. Jsou do ní zařazovány vyzkoušené vzory různého stupně obtížnosti.
(Vychází v bodovém písmu.)
Aúroro Esperantská příloha přináší kromě informací z esperantského hnutí zajímavé příspěvky z různých oblastí. Hlavním cílem přílohy je prohlubování znalostí k ovládání tohoto umělého mezinárodního jazyka.
(Vychází v bodovém písmu a ve zvukové nahrávce.)
Šachista Příloha pro výkonnostní růst těžce zrakově postižených šachistů , v níž jsou s komentáři uváděny partie předních světových šachistů.
(Vychází pouze v bodovém písmu.)
První čtení – obřádková příloha – je určena především těm později osleplým, kteří absolvovali kurz čtení bodového písma a potřebují další texty k procvičování a zdokonalování se ve čtení hmatem. Obsahem jsou kratší literární žánry.
(Vychází pouze v bodovém písmu.)
Vstupte! Sexuálně osvětová příloha zpřístupňuje intimní informace z oblasti sexuálního života, bourá bariéry a přispívá k lepšímu sebepoznávání a k potřebnému sebevědomí v partnerských vztazích.
(Vychází ve zvukové nahrávce a v digitální podobě.)
Azor Příloha především pro držitele vodicích psů. Dozvědí se jak informace z Klubu držitelů vodicích psů a Střediska pro výcvik vodicích psů, tak i cenné informace z kynologie.
(Vychází ve zvukové a v digitální podobě.)
Technická revue – přináší portréty významných osobností z různých oborů techniky, postřehy z veletrhů a výstav, představuje nové dopravní prostředky, zajímavé stavby, nechybí ani užiteční pomocníci v domácnosti ze spotřební elektroniky.
(Vychází ve zvukové a digitální podobě.)
Disk Počítačová příloha je určena všem, kteří se chtějí zdokonalovat v práci s počítačem.
(Vychází pouze v digitální podobě.)