Pravidla pro sepsání průvodního dopisu

Průvodní dopis by měl stejně jako životopis respektovat obecná pravidla uvedená u pravidel pro životopis (přehlednost a strukturovanost, stručnost, strojopis, bezchybnost).
Účelem průvodního dopisu (někdy bývá také nazýván motivační dopis) je zaujmout případného zaměstnavatele tak, aby si přečetl i Váš životopis. Kvalitně formulovaný průvodní dopis Vám tedy zvýší šanci na úspěch. Průvodní dopis by měl být stručný, výstižný a profesionální tak, aby splňoval pravopisné, ale i administrativní normy.

Uveďte:

 1. Datum, místo;
 2. Jméno a příjmení, titul, funkce, adresa a název společnosti, komu je životopis adresován;
 3. Oslovení osoby, společnosti;
 4. Jádro průvodního dopisu by mělo obsahovat:
  • informaci o účelu, proč píšete, o jakou pozici se ucházíte, příp. můžete uvést referenční číslo inzerovaného pracovního místa;
  • informaci, proč chcete pracovat pro uvedenou společnost, co můžete nabídnout (vzdělání, kvalifikace, praxe a zkušenosti), opodstatnění Vašeho přesvědčení, že jste vhodným kandidátem pro danou pozici; příliš moc se nerozepisujte, bližší údaje poskytujete v životopise, proto na něj odkažte;
  • závěrem požádejte o osobní setkání;
 5. Dopis by měl být ukončen zdvořile s poděkováním, následuje Vaše jméno a příjmení s
  podpisem, kontaktní adresa, telefon, e-mail a uvedení příloh (životopis, doklad o vzdělání
  apod.).

Průvodní dopis bývá zpravidla adresován osobě, která má výběr zaměstnanců ve své pracovní náplni. Například to může být přímo personalista, vedoucí oddělení nebo ředitel organizace. Případně můžete průvodní dopis s životopisem obecně adresovat na personální oddělení konkrétní organizace.
Přednostně se pro odeslání průvodního dopisu a životopisu využívá elektronické pošty, neboť i touto cestou si Vás zaměstnavatel může testovat, zdali ovládáte PC. Nehledě na to, že elektronická forma komunikace je pro zaměstnavatele mnohem úspornější ve všech směrech (čas, finance, uložení došlých materiálů).

Závěrem bych Vám doporučila, abyste si vedli přehled o tom, kam a komu jste průvodní dopis s životopisem odeslali a jaké to mělo výsledky. Můžete tak předejít nepříjemným situacím.

Příklad průvodního dopisu

Vzorový příklad ke stažení zde » (PDF dokument)