Mentální postižení

Osoby s mentálním postižením
Vnitřní diferenciace z hlediska zaměstnávání:

Lehké a střední mentální postižení

Obecná charakteristika v souvislosti se zaměstnáváním:

Při řešení otázek zaměstnávání této skupiny postižených je třeba vycházet ze skutečnosti, že diagnóza mentální retardace je charakterizována omezením intelektu, potížemi s určitými dovednostmi a návyky, v komunikaci, sociálních vztazích, představivosti a řadou dalších disaptibilit. Mentální postižení je také často provázeno dalším zdravotním postižením, např. tělesným či smyslovým, a z něho pramenícího omezení.

Poznámky pro potenciální zaměstnavatele:

Úprava pracovišť není náročná (není-li ovšem mentální postižení provázeno tělesným, smyslovým nebo jiným postižením). Je ale třeba, aby vedoucí i spolupracovníci byli dobře informováni o povaze zdravotního postižení a vedeni k pochopení svého kolegy/kolegyně.

Při zaměstnání osoby s mentálním postižením je důležitá individuální úprava pracovního prostředí a dohled, individuální pracovní zácvik, dlouhodobá dopomoc a podpora.

Pracovní pozice pro osoby s mentálním postižením jsou většinou pomocného charakteru. Řada z nich převážně vychází z nabídky učebních oborů odborných učilišť určených pro absolventy zvláštních škol, respektive absolventy základních škol se sníženými rozumovými schopnostmi. Některé pracovní pozice nevyžadují výuční list na odborném učilišti vůbec, ale předpokládají jen krátkodobý zácvik. Mnohdy může být nápomocen pracovní asistent – pracovník agentury podporovaného zaměstnávání. Taktéž mohou osoby s mentálním postižením najít pracovní uplatnění v chráněné pracovní dílně či na chráněném pracovním místě vytvořeném přímo pro osobu se zdravotním postižením. Avšak běžný trh práce – otevřený trh práce – disponuje řadou pracovních pozic zahrnujících pomocné práce. Je ale třeba objektivně zvážit stávající schopnosti pro danou pozici, a to dle úrovně mentálního postižení /lehké a střední mentální postižení.

Hutnictví:

Hutnické práce
Jednoduché pracovní činnosti při tváření kovů, metalurgii železných a neželezných kovů.

Formířské práce
Jednoduché slévárenské činnosti při ruční a strojní výrobě forem a jader.

Strojírenství:

Kovářské práce
Ohřev polotovarů ke kování v různých druzích průmyslových pecí, manipulace s polotovary, výroba výkovků a výlisků strojních součástí, nářadí a nástrojů za tepla ohýbáním, ručním kováním volným i zápustkovým a tvářením na všech druzích kovářských strojů.

Nožířské práce
Základní operace při ručním zpracování kovů. Ruční nebo strojní zhotovování nožířských výrobků a jejich součástí včetně jejich montáže, oprav a ostření.

Obrábění kovů, Obráběcí práce
Obrábění jednoduchých součástí soustružením, frézováním, broušením a vrtáním na seřízených obráběcích strojích, jednoduché měření obrobených součástek. Základní práce na obráběcích strojích, jednoduché seřizování strojů, jejich běžná údržba, ošetřování běžných pracovních nástrojů.

Strojírenská výroba
Jednoduché práce při výrobě a úpravě strojních součástí, montáže a demontáže jednoduchých strojních součástí a celků, kontrola jakosti materiálů a rozměrů výrobků, zkoušky funkce jednoduchých dílů, výrobků a zařízení.

Strojně montážní práce
Jednoduché rukodělné a montážní práce ve strojírenské výrobě a automobilovém průmyslu. Sestavování jednoduchých strojních součástí a celků, základní operace při ručním zpracování kovů, mazání strojů a zařízení.

Technické služby v autoservisu
Jednoduché a pomocné práce v autoservisu, použití příslušných jednoduchých mechanizačních prostředků a provádění drobné údržbářské práce.

Zámečnické práce
Měření a veškeré operace při ručním zpracování kovů. Sestavování a spojování jednoduchých strojních součástí a celků. Práce podle náčrtů a výkresů. Obsluha základních strojů pro strojní obrábění kovů. Montáž a osazování běžných zámečnických výrobků, ocelových konstrukcí.

Elektrotechnika:

Elektrotechnické práce a výroba
Výkon pomocných, doplňujících, základních, dílčích a manipulačních pracovních činností elektrotechnického oboru. Montáž a kompletace elektrotechnických zařízení a strojů, manipulace s elektrotechnickým materiálem, výroba elektrotechnických komponent a součástek na montážních a pájecích linkách. Obsluha strojů užívaných při elektrotechnické výrobě.

Technická chemie a chemie silikátů:

Keramická výroba, Keramické práce
Jednoduché pracovní činnosti spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin při výrobě užitkové keramiky a porcelánu, keramických izolátorů a dalších porcelánových výrobků včetně dohotovovacích prací. Zhotovování keramických výrobků ručně i s pomocí strojů.

Výroba bižuterie
Výroba polotovarů z různých materiálů a sestavování polotovarů na jednotlivé výrobky bižuterie.

Výroba dutého skla
Práce se sklovinou, dotvarovávání výrobků a manipulace se sklářskými formami.

Výroba lisovaného skla

Lisování skleněných výrobků
na ručních a poloautomatických lisech, příprava kovových tvárnic, zapalování a rovnání výlisků.

Výroba ozdobných předmětů
Zhotovování a tvarování jednotlivých součástí a sestavování ozdobných předmětů z papíru, plastů, textilu, skla a přírodních materiálů ručně i s využitím strojů.

Zušlechťování skla
Zušlechťování sklářských výrobků, zejména broušení a ruční dobrušování a další práce s polotovary.

Potravinářství:

Cukrářské práce
Jednoduché pracovní činnosti spojené převážně s ruční cukrářskou výrobou – skladování a úprava surovin, příprava těst, tvarování, pečení, plnění, potahování, zdobení, skladování hotových výrobků, obsluha jednoduchých strojů, výroba zmrzlin.

Konzervárenské práce
Jednoduché pracovní činností při zpracování ovoce, zeleniny a surovin živočišného původu na konzervárenské a mrazírenské polotovary a výrobky, při výrobě nealkoholických výrobků.

Mlékařské práce

Zpracování mléka a výroba různých druhů mléčných výrobků.

Pečivářské a cukrovinkářské práce
Práce se surovinami, polotovary, obalovým materiálem, výroba a balení trvanlivého pečiva a cukrovinek.

Pekařské práce
Zpracování těsta na běžné a jemné pečivo, příprava polotovarů k pečení a dokončovací práce, výroba různých druhů chleba a dalších pekařských výrobků.

Potravinářská výroba
Výkon jednoduchých činností a pomocných prací v různých odvětvích potravinářské výroby – přísun, třídění, úprava surovin a polotovarů, jednoduché technologické operace, balení hotových výrobků a manipulace s nimi, včetně sanitace příslušných zařízení.

Řeznické a uzenářské práce
Výkon jednoduchých pracovních činností povolání řezník a uzenář – tj. porážení, bourání, ošetření a zpracování masa.

Textilní výroba a oděvnictví:

Kloboučnické práce
Zhotovování různých druhů klobouků a čepic, opravování a modernizování klobouků a čepic, aranžování výrobků.

Pletařské práce
Příprava materiálu pro pletení, pletení jednoduchých polotovarů a příprava pletených výrobků pro expedici.

Přádelnické práce
Příprava materiálu pro předení, předení a expedice příze.

Šití oděvů a prádla
Ruční a strojové šití oděvů a prádla, manipulace s oděvními materiály, skladování textilií a výrobků, kompletování výrobků, dokončovací práce, oprava oděvů a prádla.

Textilní výroba
Jednoduché obslužné činnosti a pomocné práce v přádelnické nebo tkalcovské výrobě nebo při zušlechťování textilií. Pomocné práce při běžné údržbě a čištění strojů.

Tkalcovské práce
Příprava materiálu pro tkaní – soukání, manipulace s materiálem, třídění a čištění cívek, navlékání lamel, pomocné práce v úpravně.

Výroba konfekce
Ruční a strojové šití oděvů a prádla, technické konfekce, pokrývek hlavy v průmyslové i zakázkové výrobě, manipulace s hotovými výrobky, metráží a přípravou, kompletování konfekčních výrobků podle velikostních skupin.

Kožedělná a obuvnická výroba:

Brašnářské a sedlářské práce
Řemeslné práce při výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků z přírodních i umělých materiálů.

Obuvnické práce a výroba
Příprava a opracování materiálů pro výrobu obuvi, zhotovování svršků, ruční a strojové opravy obuvi, přejímka a výdej obuvi.

Výroba usní
Jednoduché práce v koželužské dílně při zpracování kůží na usně, obsluha zařízení a speciální techniky na opracování kůží a usní, obsluha zařízení a potřebného nářadí k zušlechťování těchto materiálů.

Zpracování dřeva:

Čalounické práce, Čalounická výroba
Práce při čalounění nábytku a dekoratérské práce – úprava materiálů a pružin, popruhování, šití a spojování materiálů, potahování, jednoduché práce se dřevem, zhotovení střihů a čalounické opravy.

Dřevařské práce
Manipulace se surovinou, ruční a mechanické opracování a uskladňování materiálů a polotovarů v pilařské a překližkárenské výrobě, výroba obalů a dalších výrobků ze dřeva, obsluha sušáren.

Kartáčnické a košíkářské práce
Zhotovování kartáčnických výrobků, výroba košťat a kartáčů, dekoračních a užitkových předmětů z přírodních materiálů a oplétání výrobků na dřevěné kostře.

Košíkářská výroba, Košíkářské práce
Jednoduché práce při sklizni, třídění a ukládání přírodního materiálu, příprava základního materiálu pro výrobu, pletení jednoduchých košíkářských a galanterních výrobků, pletení, tkaní a vyplétání rohoží. Zhotovování dekoračních a užitkových předmětů, vyplétání výrobků z vrbového proutí, pletení košíků, košů a výroba proutěného nábytku.

Truhlářské práce
Ruční a strojní opracování dřeva a zhotovování různých druhů truhlářských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení.

Zpracování dřeva
Provádění jednoduchých pomocných pracovních činností v oblasti dřevařské a truhlářské výroby při výrobě nábytku, výrobků ze dřeva, aglomerovaných materiálů, překližek, zápalek, konstrukčních desek, beden a obalů. Manipulace s materiály, polotovary a výrobky. Práce spojené s ručním opracováním dřeva.

Polygrafie a zpracování papíru:

Knihařské práce
Zvládnutí základních vlastností materiálů a technologických postupů při ručním zpracování kartonů, lepenek a ušlechtilých papírů. Obsluha a údržba strojového vybavení. Ruční vazby knihařských výrobků, opravy vazeb.

Stavebnictví:

Dělník technických služeb
Manuální práce při údržbě nemovitého majetku měst a obcí a péče o životní prostředí. Převzetí, doprava a příprava materiálu určeného k vykonání práce. Příprava a používání nářadí, příprava pracoviště. Výsadba a ošetřování zeleně, základy ručního opracování kovů a dřeva, jednoduché práce malířské a natěračské, betonářské a zednické, práce na údržbě a stavbě komunikací.

Dlaždičské práce
Ruční zemní práce spojené s dlážděním, dláždění chodníků a vozovek různými způsoby, jejich opravy a rekonstrukce, stavba dlaždičských schodů, chodníkových přejezdů a stromových mís.

Kamenické práce
Ruční a strojové dělení a opracování kamene od suroviny po výrobky, těžba kamene pro kamenickou výrobu.

Klempířské práce ve stavebnictví
Zhotovení, montáž a opravy stavebních klempířských prvků, provádění nepříliš složitých oplechování a jednodušších plechových střešních krytin.

Malířské, lakýrnické a natěračské práce
Příprava povrchu pro malby a nátěry na omítkách, provádění a opravy maleb a nátěrů na různých podkladech běžnými technikami i speciálními nátěry, míchání a tónování barev a tapetování.

Podlahářské práce
Zřizování různých druhů podkladů pod podlahy, kladení dřevěných podlah, podlah z podlahových krytin pružných a textilních, údržba a oprava podlah.

Pokrývačské práce
Přípravné a pokrývačské práce při krytí střech šikmých i plochých.

Sklenářské práce
Řezání skla z tabulí, zasklívání výplní oken a dveří na tmel i beztmelým zasklíváním.

Stavební práce
Manipulace a skladování stavebního materiálu, ruční příprava maltovin a betonových směsí, ruční provádění zemních prací, oplocení, provádění pomocných měřičských prací a pomocných prací dokončovacích.

Stavební výroba
Činnosti spojené s prováděním jednoduchých prací ve stavebnictví souvisejících s přípravou stavebních směsí, zděním, pokládkou dlažeb a inženýrských sítí a dokončovacími pracemi na stavbách, přípravné práce při montáži a demontáži lešení a konstrukcí.

Tesařské práce
Ruční a strojní opracování dřeva, zhotovení, sestavení a montáž různých druhů tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení, montáž a demontáž lešení, zhotovení a demontáž pevných a posuvných lešení.

Zednické práce
Příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby.

Železobetonářské práce
Ruční a strojní výroba betonových směsí, jejich doprava, uložení, hutnění, povrchová úprava, železobetonářské práce, výroba prefabrikátů, zhotovování jednoduchých bednění, betonování.

Zemědělství a lesnictví:

Farmářské práce
Provádění polních prací a pěstování plodin, jednoduché opravárenské činnosti, vedení domácnosti a ekonomiky farmy.

Květinářské a aranžérské práce
Zpracování půdy a ošetřování zahradnických zemin, výsev, výsadba a pěstování květin, sklizeň, třídění a expedice květin, vazba a aranžování květin.

Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce
Ošetřování květin, zeleniny a ovocných dřevin, příprava semen, výsevy, vysazování a rozmnožování rostlin, řez ovocných dřevin, hnojení a ochrana rostlin, sklizňové práce, třídění, skladování a expedice.

Lesní výroba
Práce s ručním a mechanizovaným nářadím při obnově lesa, výchově a ochraně lesních porostů, v lesním semenářství a školkařtví a v přidružené lesní výrobě, základní práce při ručním obrábění dřeva.

Opravářské práce
Činnosti související se základním ručním a strojním obráběním kovů, údržba a opravy zemědělských strojů a zařízení, údržba a běžné opravy traktorů a přípojných vozidel.

Pěstební a lesnické práce
Pěstební práce v lesním hospodářství, výběr dřevin pro dané stanoviště, ochrana dřevin a ovládání používané mechanizace.

Rybářská výroba
Jednoduché práce v sektoru rybářství, činnosti při přihnojování rybníků, vysekávání porostů a jejich kompostování, přikrmování ryb, výtěrech ryb, stokování a při výlovech.

Sadovnické a květinářské práce
Práce při úpravě terénu pro sadovnické základy, vysazování okrasných dřevin, ošetřování sadovnických základů, výsadba a ošetřování květinových záhonů, zakládání a ošetřování travnatých ploch, zazimování okrasných dřevin a trvalek, základní vazačské práce.

Vinohradnické a ovocnářské práce
Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací při pěstování a rozmnožování vinné révy a ovocných dřevin.

Zahradnické práce
Výkon pomocných prací v zahradnických oborech, ve vinohradnictví i vinařství. Jedná se o práce spojené s množením, výsadbou, ošetřováním, hnojením a ochranou rostlin, výrobou ovoce a zeleniny, realizací sadových úprav.

Zahradnická výroba
Výkon prací v profilových zahradnických oborech i ve vinohradnictví a vinařství. Jedná se o práce spojené s množením, výsadbou, ošetřováním, hnojením a ochranou rostlin, výrobou ovoce a zeleniny, realizací sadových úprav.

Zemědělská výroba
Výkon jednoduchých prací v zemědělských a příbuzných provozech. Pěstování plodin, chov hospodářských zvířat a používání jednoduchých mechanizačních prostředků.

Gastronomie, hotelnictví a turismus:

Kuchařské práce
Výkon pracovních činností povolání kuchař v zařízeních poskytujících stravovací služby. Příprava a ošetřování surovin a potravin určených k výrobě a expedici jídel a nápojů, výroba jídel a nápojů, výdej pokrmů, jednoduchá obsluha a základní úklidové práce.

Provoz společného stravování
Pomocné práce na úseku přípravy jídel, jako je například příprava, skladování potravin, manipulace s nimi nebo příprava jednoduchých jídel. Uplatnění jako hoteloví vrátní, zřízenci nebo pokojské a v dalších pomocných pracovních činnostech ve společném stravování na úseku přípravy jídel, obsluhy a v ubytovacích zařízeních.

Obchod:

Prodavačské práce, Obchodní provoz
Příprava zboží k prodeji, doplňování zboží v provozní jednotce, prodej a technika prodeje zboží, aranžování a vystavování zboží, skladování a ošetřování zboží, manipulace s obaly.

Osobní a provozní služby:

Pečovatelské a provozní práce
Výkon pečovatelských prací ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v pečovatelských službách. Práce v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla, úklidové práce a dílčí úkony pečovatelské služby v domácnostech mobilních občanů.

Práce v čistírnách a prádelnách
Výkon pomocných prací při příjmu a přípravě prádla na praní a oděvů na chemické čištění, žehlení prádla a oděvů.