Archiv rubriky: Co je zdravotní postižení?

Pracuji rád, ale občas mi musí ostatní říci, co jsem dělal. Zaměstnanci se záchvatovitým onemocněním nepotřebují ke zlepšení nebo k samotnému výkonu práce úpravu pracovního prostředí ve smyslu odstraňování architektonických bariér, nebo zajištěním zvláštních kompenzačních pomůcek. Zaměstnavatelé nemusí žádat příslušný úřad práce o finanční příspěvek na úpravu přístupnosti pracovního prostředí. Pro zaměstnance s epilepsiemi je důležité pracovat […]

Číst dál

Mám zdravé ruce a nohy, ale občas nemohu vylézt z postele. Zaměstnanci s různou formou psychického onemocnění (psychické poruchy) nepotřebují ke zlepšení nebo k samotnému výkonu práce úpravu pracovního prostředí ve smyslu odstraňování architektonických bariér, nebo zajištěním zvláštních kompenzačních pomůcek. Zaměstnavatelé, kteří chtějí zaměstnat osoby s psychickým onemocněním, nemusí žádat příslušný úřad práce o finanční prostředky na úpravu přístupnosti […]

Číst dál

To co dělám, dělám jinak, ale rád. Zaměstnanci s různým stupněm mentálního postižení (mentální retardací), nepotřebují ke zlepšení nebo k samotnému výkonu práce úpravu pracovního prostředí ve smyslu odstraňování architektonických bariér, nebo zajištěním zvláštních kompenzačních pomůcek. Zaměstnavatelé, kteří chtějí zaměstnat osoby s mentálním postižením nemusí žádat příslušný úřad práce o finanční příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa Pro […]

Číst dál

K tomu, abych vyřešil, to co je potřeba nepotřebuji vidět. Při zaměstnávání osob se zrakovým postižením je nutné přizpůsobit pracovní místo zaměstnanci se zrakovým postižením a to ve smyslu zajištění zvláštních kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Speciální kompenzační pomůcky budou využívány především k samotnému výkonu práce. Zaměstnavatelé mohou koupit speciální kompenzační pomůcky z finančního příspěvku, který […]

Číst dál

Lidé s různým stupněm sluchového postižení jsou již v průběhu svého předškolního a školního života v přípravě na budoucí zaměstnání vedeni nejrůznějšími metodami kompenzace (učení orální řeči s odezíráním mluvené řeči, event. v kombinaci s učením znakovému jazyku) a používáním různých kompenzačních pomůcek (sluchadla, kochleární implantáty atd.) ke zvládnutí svého handicapu, a tak i k dobrému společenskému a pracovnímu […]

Číst dál

Není na mě vidět, to co mě trápí. Zaměstnanci s dlouhodobým onemocněním, nebo zdravotním oslabením, nepotřebují k výkonu své práce úpravu pracovního prostředí ve smyslu odstraňování architektonických bariér a používání zvláštních kompenzačních pomůcek. Zaměstnavatelé proto nemusí žádat příslušný úřad práce o finanční příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa, tak jak bylo uvedeno v kapitole 1.1. Zdravotní oslabení a […]

Číst dál

Mám problémy „někam dojít“, ale umím dosáhnout svého cíle. Lidé s tělesným postižením tvoří velkou skupinu, do které jsou zahrnuty osoby zdravotně oslabené, dlouhodobě nemocné, lidé s omezením pohybu, nebo lidé s těžkým tělesným postižením. Zaměstnanci s omezením pohybu a těžkým tělesným postižením budou mít větší či menší omezení v oblasti mobility (pohybu) a sebeobsluhy.  Pro některé zaměstnance […]

Číst dál

Člověk se zdravotním postižením potřebuje při pohybu, vnímání a přijímání informací, nebo při komunikaci s jinými lidmi určité speciální pomůcky, nebo pomoc od ostatních lidí.  Lidé se zdravotním postižením ve svém životě prožívají více situací, ve kterých prožívají určitý handicap. Mnoho situací, které člověka handicapují nevzniká pouze na základě zdravotního postižení, ale v důsledku architektonických a […]

Číst dál