Mám problémy „někam dojít“, ale umím dosáhnout svého cíle.

Lidé s tělesným postižením tvoří velkou skupinu, do které jsou zahrnuty osoby zdravotně oslabené, dlouhodobě nemocné, lidé s omezením pohybu, nebo lidé s těžkým tělesným postižením.

Zaměstnanci s omezením pohybu a těžkým tělesným postižením budou mít větší či menší omezení v oblasti mobility (pohybu) a sebeobsluhy.  Pro některé zaměstnance s tělesným postižením bude nutné upravit přístupnost prostředí, pro jiné nikoliv. Záleží na typu a závažnosti tělesného postižení.

Z hlediska přístupnosti pracovního prostředí a pracovního místa, jsou nutné úpravy prostředí pro zaměstnance, kteří se pohybují na mechanickém ortopedickém vozíku, nebo na elektrickém invalidním vozíku. Úpravy prostředí musí začít již u vstupu do areálu pracoviště nebo budovy pracoviště. Pokud má člověk omezené pohybové schopnosti bude potřebovat využívat  Jsou pracoviště, která výtah mají, ale není možné jej používat na invalidních vozících. Pro každého člověka je velmi podstatná přístupnost  WC. Je nutné myslet i na to, jakým způsobem se bude zaměstnanec s tělesným postižením dostávat do místností, využívaných pro různá setkání jako jsou různá školení, porady zaměstnanců. Stejně tak je důležitá úprava a vybavení samotného pracovního místa. V praxi to znamená zajištění finančních prostředků na několik kompenzačních pomůcek např.: nájezdní plošinu do vchodu budovy, úchytná madla na WC, zvýšení pracovního stolu vzhledem k pohybu na elektrickém vozíku atd.  Pozor!!! V této souvislosti je podstatné vědět, že zaměstnavatelé neprovádí úpravy prostředí na své vlastní finanční náklady.

Zaměstnavatelé mohou zajistit úpravu prostředí z finančního příspěvku, o který lze zažádat na příslušném úřad práce. Na základě písemné žádosti zaměstnavatele lze poskytnout finanční příspěvek který se nazývá: „Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením“ Specifikace podmínek a možnosti využití příspěvku jsou uvedeny v §75. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavatelé musí o tento finanční příspěvek požádat písemnou formou a před uzavřením pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Informace a příslušné formuláře k této problematice naleznou zaměstnavatelé na webovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz.

Někteří zaměstnanci s těžkým tělesným postižením potřebují k samotnému výkonu práce kromě úpravy prostředí i personální zajištění tj. asistenci další fyzické osoby. V tomto případě může tuto roli plnit některý ze zaměstnanců, který v případě potřeby pomůže zaměstnanci s handicapem (např. na WC, ven z budovy atd.).

Výše uvedené potřeby pro uplatnění zaměstnance s těžkým tělesným postižením vypadají komplikovaně, ale s pomocí konzultantů v poradnách pro osoby se zdravotním postižením nebo občanskými sdruženími zabývajícími se odstraňováním architektonických bariér, lze tento problém svěřit odborníkům. V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení v celém rozsahu, se zaměstnavatelé mohou obrátit na Poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením. Veškeré kontakty je možné nalézt na webovém portále www.nrpz.cz (viz. Kapitola č. 6.).

Zaměstnavatelé, kteří uvažují o zaměstnání zaměstnance s tělesným postižením by měli vědět, že lidé s tělesným oslabením, dlouhodobým onemocněním, nebo těžkým tělesným postižením budou využívat k pracovnímu výkonu spíše intelektový potenciál. Proto je třeba pro tuto skupinu zaměstnanců hledat ne manuální pracovní příležitosti. V tomto aspektu často zaměstnavatelé chybují a vyhledávají především lehkou, stereotypní manuální práci. Setkáváme se i s tím, že lidé s tělesným postižením bývají zaměstnávání jako strážní, ochránci objektů atd. Tato pracovní pozice ale vyžaduje dlouhé stání, nebo delší chůzi. Tento typ práce vede ke zhoršení zdravotního stavu lidí s tělesným postižením.

Vhodné profese a pracovní pozice pro zaměstnance s tělesným postižením:

  • Učňovské obory – košíkář, keramik, obuvník, aranžér květin atd.
  • Pedagogické obory – andragogika, speciální pedagogika,
  • Technické obory  – architekt, webmaster, IT specialista, servisní pracovník mechanických vozíků atd.
  • Humanitní obory – žurnalistika, filosofie, sociologie knihovnictví, psycholog, studium jazyků, obory cestovního ruchu atd.
  • Ekonomické obory – danový účetní, fakturant, mzdový účetní, odborný referent atd.
  • Administrativa – odborný referent, recepční atd.
  • Služby pro veřejnost – call centra, skladník, kosmetika atd.
  • Umělecké obory – fotograf, výtvarník, oděvní návrhář atd.