Chronická onemocnění

Osoby s chronickým onemocněním
Vnitřní diferenciace z hlediska zaměstnávání:
Obecná charakteristika z hlediska zaměstnávání

Tato skupina nemocných se vyznačuje tím, že se jedná se o velmi široké spektrum různých vad, poruch a onemocnění, z nichž každé má svá specifika a znevýhodnění z nich vyplývající. Tato onemocnění můžeme rozdělit na vrozená – vady, metabolické poruchy, nebo získaná v průběhu života – degenerativní, zánětlivá, nádorová onemocnění.
Takto nemocní zpravidla nesmí vykonávat práci za podmínek, stanovených posudkovým lékařem, aby nedošlo ke zhoršení choroby.

Vytipované pozice (podle rekomandace posudk. lékařů)
1. Postižení kardiovaskulárními chorobami
 • lehké manuální práce
 • kancelářské práce

Doporučené obory:

Fotograf
Fotograf je pracovník, který provádí fotografování, vyvolávání filmů, kopírování a zvětšování fotografií. Pracovními činnostmi jsou: kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách; příprava fotografických přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů; zhotovování snímků v oblasti reprodukční a reportážní fotografie; práce v oblasti portrétní, technické a reklamní fotografie; příprava vývojek, ustalovačů a jiných lázní z chemikálií; vyvolávání černobílých a barevných materiálů; retušování negativů, diapozitivů a fotografií; zpracovávání černobílého a barevného filmového materiálu na poloautomatických a automatických linkách; čištění a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav; vedení příslušné dokumentace; třídění obrazového materiálu.

Krejčí, švadlena
Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, přírodních a syntetických usní. Pracovními činnostmi jsou: uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu; určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách; braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků; měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání); označování a kontrola dílů a součástí; šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích; mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků; zkoušení rozpracovaných oděvů (kostýmů) a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře; dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků; kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad; zhotovování kempinkových, hospodářských, stavebnicových a zdravotních stanů a dalších výrobků technické a sportovní konfekce; běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství; kontrola správné funkce stroje; péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba; zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Mechanik elektronických zařízení
Mechanik elektronických zařízení je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických výrobků a zařízení. Pracovními činnostmi jsou: měření a vyhodnocování parametrů elektronických zařízení, diagnostika závad; odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav; montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť; provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení; sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky; sestavování, zkoušení, opravy a oživování automatizační, organizační a výpočetní techniky, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou: přepisování textů; vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů; evidence došlé a odeslané pošty; vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici; zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich; spisová služba; obsluha jednoduchých kopírovacích strojů; pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací; zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění; organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení; dále plnění operativních úkolů.

IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

Hodinář (s výjimkou práce na věžních hodinách)
Hodinář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vyrábět, prodávat, seřizovat a opravovat hodinářské výrobky. Pracovními činnostmi jsou: zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních; sestavování a seřizování částí i celků všech typů (mechanických a elektronických) časoměrných přístrojů; individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů; opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů; výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.; kontrola vlastní vykonané práce; kontrola vykonané práce; příjem a výdej hodinářských oprav; seřízení chronografů; prodej zlatých a stříbrných šperků; vedení příslušné dokumentace.

2. Diabetici I. a II. stupně

– kompenzované dietou nebo inzulínem (bez diabetických změn na očích, nohou)

 • zaměstnání bez stresů
 • bez nočních směn
 • s možností pravidelného stravování
 • nedoporučují se pracovní podmínky vyžadující dlouhodobou pozornost (neohrožující bezpečnost)

Doporučené obory:

Čalouník
Výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací, technologie sériové i individuální výroby. Ruční a strojní zpracování materiálů, střihání potahových materiálů, příprava a zpracování vycpávaných materiálů včetně jejich úprav, vázání a vyvazování pérových základů čalouněného nábytku, kypření vycpávkových materiálů s jejich prošíváním, šití potahů strojně i ručně, potahování nábytku, odborné zpracovávání dekoratérských materiálů a provádění dekorací dle dokumentace nebo vlastních návrhů, úpravy interiérů, reprezentačních místností a výstav, provádění jevištních dekorací, opravy čalounění včetně restaurátorských prací. Obsluha, seřízení a běžná údržba strojů, zařízení a mechanismů v oboru.

Fotograf
Fotograf je pracovník, který provádí fotografování, vyvolávání filmů, kopírování a zvětšování fotografií. Pracovními činnostmi jsou: kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách; příprava fotografických přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů; zhotovování snímků v oblasti reprodukční a reportážní fotografie; práce v oblasti portrétní, technické a reklamní fotografie; příprava vývojek, ustalovačů a jiných lázní z chemikálií; vyvolávání černobílých a barevných materiálů; retušování negativů, diapozitivů a fotografií; zpracovávání černobílého a barevného filmového materiálu na poloautomatických a automatických linkách; čištění a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav; vedení příslušné dokumentace; třídění obrazového materiálu.

Krejčí, švadlena
Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, přírodních a syntetických usní. Pracovními činnostmi jsou: uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu; určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách; braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků; měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání); označování a kontrola dílů a součástí; šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích; mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků; zkoušení rozpracovaných oděvů (kostýmů) a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře; dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků; kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad; zhotovování kempinkových, hospodářských, stavebnicových a zdravotních stanů a dalších výrobků technické a sportovní konfekce; běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství; kontrola správné funkce stroje; péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba; zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou: přepisování textů; vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů; evidence došlé a odeslané pošty; vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici; zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich; spisová služba; obsluha jednoduchých kopírovacích strojů; pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací; zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění; organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení; dále plnění operativních úkolů.

IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

Technik telekomunikačních /spojovacích/ zařízení
Technik spojovacích zařízení je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje provoz a údržbu telefonních ústředen. Pracovními činnostmi jsou: zajišťování technického provozu a údržby automatických telefonních ústředen; lokalizace a opravy poruch na ústřednách; sledování a vyhodnocování provozu veřejných telefonních automatů; správa databází účastnických vedení, směrování provozu, tarifikačních dat, tarifů a poplatků; vedení příslušné dokumentace.

Mechanik elektronických zařízení
Mechanik elektronických zařízení je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických výrobků a zařízení. Pracovními činnostmi jsou: měření a vyhodnocování parametrů elektronických zařízení, diagnostika závad; odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav; montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť; provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení; sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky; sestavování, zkoušení, opravy a oživování automatizační, organizační a výpočetní techniky, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.

Mechanik číslicově řízených strojů
Mechanik číslicově řízených strojů je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montáži, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, revizích, seřizování, údržbě a instalaci elektrických, elektromechanických a elektronických systémů obráběcích strojů s číslicovým řízením, výrobních center a linek, souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů. Pracovními činnostmi jsou: sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů; diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky; oživování a předávání nových strojů zákazníkovi a servisní opravy u zákazníka; montáž a seřizování souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů.

Hodinář
Hodinář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vyrábět, prodávat, seřizovat a opravovat hodinářské výrobky. Pracovními činnostmi jsou: zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních; sestavování a seřizování částí i celků všech typů (mechanických a elektronických) časoměrných přístrojů; individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů; opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů; výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.; kontrola vlastní vykonané práce; kontrola vykonané práce; příjem a výdej hodinářských oprav; seřízení chronografů; prodej zlatých a stříbrných šperků; vedení příslušné dokumentace.

Mechanik opravář
Mechanik opravář pro služby je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně provádět opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení. Pracovními činnostmi jsou: čtení a použití technických podkladů; opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů pro domácnost; opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů; opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel; opravy velkokuchyňských kotlů, sporáků, škrabek a robotů; odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí; opravy domácích praček, prádelenských strojů, odstředivek a žehlicích strojů; opravy elektrických leštičů parket, podlahových strojů, drátkovačů, čerpadel a automatických domácích vodáren; montáže oběhových čerpadel pro nízkotlakové a teplovodní systémy; opravy a seřizování šicích strojů; montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren; zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových domácích spotřebičů; evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Obuvník
Obuvník pro zakázkovou výrobu a opravy je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné práce ve výrobě a opravě zakázkové obuvi. Pracovními činnostmi jsou: příprava a úpravy materiálů pro výrobu; příprava a seřízení nástrojů a strojů; výroba střihových vzorů, šablon, modelů, kopyt a jejich úprava podle provedených měření; zpracování přírodních usní a dalších materiálů na jednotlivé části obuvi; sestavování a číslování dílů, jejich označování pro sestavení; konstrukce a zhotovení svršku a spodku obuvi; příprava a zpracování podrážek; spojování spodků a svršků obuvi, konečná úprava výrobků; výroba bandáží, nožních podpěr, stélek a podkladů; opravy a úpravy poškozené nebo obnošené obuvi; obsluha obuvnických strojů; přizpůsobování obuvi požadavkům zákazníka; příjem obuvi k opravám, výdej opravené obuvi zákazníkům, vyřizování reklamací; provádění průběžných a konečných kontrol; měření nohou pro výrobu obuvi.

3. Postižení nádorovým onemocněním

Po stabilizaci stavu je doporučováno zaměstnání
– bez stresů
– bez námahy, s prevencí viróz

Doporučené obory:

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou: přepisování textů; vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů; evidence došlé a odeslané pošty; vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici; zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich; spisová služba; obsluha jednoduchých kopírovacích strojů; pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací; zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění; organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení; dále plnění operativních úkolů.

IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

4. Postižení s onemocněním ledvin

Vrozené nedostatečnosti ledvin
– zaměstnání bez extrémních klimatických podmínek
– bez námahy a s prevencí viróz

Získané – degenerativní nebo nádorové
– po stabilizaci stavu návrat k původnímu zaměstnání bez extrémních podmínek.

Transplantovaní – srdce, ledviny
Práce by neměla být fyzicky náročná, měla by být v teple, v klidném prostředí.

Doporučené obory:

Čalouník
Výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací, technologie sériové i individuální výroby. Ruční a strojní zpracování materiálů, střihání potahových materiálů, příprava a zpracování vycpávaných materiálů včetně jejich úprav, vázání a vyvazování pérových základů čalouněného nábytku, kypření vycpávkových materiálů s jejich prošíváním, šití potahů strojně i ručně, potahování nábytku, odborné zpracovávání dekoratérských materiálů a provádění dekorací dle dokumentace nebo vlastních návrhů, úpravy interiérů, reprezentačních místností a výstav, provádění jevištních dekorací, opravy čalounění včetně restaurátorských prací. Obsluha, seřízení a běžná údržba strojů, zařízení a mechanismů v oboru.

Fotograf
Fotograf je pracovník, který provádí fotografování, vyvolávání filmů, kopírování a zvětšování fotografií. Pracovními činnostmi jsou: kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách; příprava fotografických přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů; zhotovování snímků v oblasti reprodukční a reportážní fotografie; práce v oblasti portrétní, technické a reklamní fotografie; příprava vývojek, ustalovačů a jiných lázní z chemikálií; vyvolávání černobílých a barevných materiálů; retušování negativů, diapozitivů a fotografií; zpracovávání černobílého a barevného filmového materiálu na poloautomatických a automatických linkách; čištění a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav; vedení příslušné dokumentace; třídění obrazového materiálu.

Knihař
Úkolem knihaře je vyrábět, opravovat a restaurovat knihy, zejména knižní vazby, příp. další polygrafické výrobky. Pracovními činnostmi jsou: příprava knihařských lepidel, řezání papíru, průmyslové i zakázkové zhotovování knižních vazeb všech typů ručně i na poloautomatických nebo automatických strojích; zhotovování veškerého sortimentu knihařských výrobků, tj. všechny druhy krabic od jednoduchých až po náročné kazety a etue, spisové desky s klapkami, fasciklové desky, vazby polotuhé, dětské skládanky – leporela, vazby poloplátěné i celoplátěné s tiskem, zhotovování kožených a polokožených vazeb, podlepování map a plánů, vázání diplomových prací a různé způsoby paspartování obrazů; ruční opravy knižních vazeb, zdobení knižních vazeb a hřbetů na lisech a příklopových strojích, zhotovování vazeb časopisů, zhotovování diářů, ozdobných pouzder, kazet; seřizování, obsluhování a běžná údržba knihařských strojů.

Krejčí, švadlena
Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, přírodních a syntetických usní. Pracovními činnostmi jsou: uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu; určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách; braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků; měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání); označování a kontrola dílů a součástí; šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích; mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků; zkoušení rozpracovaných oděvů (kostýmů) a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře; dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků; kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad; zhotovování kempinkových, hospodářských, stavebnicových a zdravotních stanů a dalších výrobků technické a sportovní konfekce; běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství; kontrola správné funkce stroje; péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba; zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Mechanik elektronických zařízení
Mechanik elektronických zařízení je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických výrobků a zařízení. Pracovními činnostmi jsou: měření a vyhodnocování parametrů elektronických zařízení, diagnostika závad; odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav; montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť; provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení; sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky; sestavování, zkoušení, opravy a oživování automatizační, organizační a výpočetní techniky, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou: přepisování textů; vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů; evidence došlé a odeslané pošty; vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici; zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich; spisová služba; obsluha jednoduchých kopírovacích strojů; pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací; zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění; organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení; dále plnění operativních úkolů.

IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

Hodinář
Hodinář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vyrábět, prodávat, seřizovat a opravovat hodinářské výrobky. Pracovními činnostmi jsou: zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních; sestavování a seřizování částí i celků všech typů (mechanických a elektronických) časoměrných přístrojů; individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů; opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů; výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.; kontrola vlastní vykonané práce; kontrola vykonané práce; příjem a výdej hodinářských oprav; seřízení chronografů; prodej zlatých a stříbrných šperků; vedení příslušné dokumentace.

Obuvník
Obuvník pro zakázkovou výrobu a opravy je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné práce ve výrobě a opravě zakázkové obuvi. Pracovními činnostmi jsou: příprava a úpravy materiálů pro výrobu; příprava a seřízení nástrojů a strojů; výroba střihových vzorů, šablon, modelů, kopyt a jejich úprava podle provedených měření; zpracování přírodních usní a dalších materiálů na jednotlivé části obuvi; sestavování a číslování dílů, jejich označování pro sestavení; konstrukce a zhotovení svršku a spodku obuvi; příprava a zpracování podrážek; spojování spodků a svršků obuvi, konečná úprava výrobků; výroba bandáží, nožních podpěr, stélek a podkladů; opravy a úpravy poškozené nebo obnošené obuvi; obsluha obuvnických strojů; přizpůsobování obuvi požadavkům zákazníka; příjem obuvi k opravám, výdej opravené obuvi zákazníkům, vyřizování reklamací; provádění průběžných a konečných kontrol; měření nohou pro výrobu obuvi.

5. Postižení roztroušenou sklerózou
 • zaměstnání při stabilizaci stavu podle rekomandace posudkového lékaře
 • lehká manuální práce
 • kancelářské práce
 • bez extrémních podmínek
 • předcházení virózám, stresům.

Doporučené obory:

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou: přepisování textů; vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů; evidence došlé a odeslané pošty; vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici; zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich; spisová služba; obsluha jednoduchých kopírovacích strojů; pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací; zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění; organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení; dále plnění operativních úkolů.

IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

6. Epileptici

Nejsou doporučovány práce vyvolávající stres, ve výškách, v hromadné dopravě a další.

Doporučené obory:

Mechanik brýlové optiky
Mechanik brýlové optiky je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné strojní i ruční výroby a opracování optických dílů a brýlových obrub. Pracovními činnostmi jsou: přípravné práce pro výrobu polotovarů pro brýle; výroba polotovarů pro oční optiku (brýlové čočky skleněné, plastové a kontaktní); výroba obrub pro potřeby oční optiky; kontrola vlastní práce.

Mechanik opravář
Mechanik opravář pro služby je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně provádět opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení. Pracovními činnostmi jsou: čtení a použití technických podkladů; opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů pro domácnost; opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů; opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel; opravy velkokuchyňských kotlů, sporáků, škrabek a robotů; odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí; opravy domácích praček, prádelenských strojů, odstředivek a žehlicích strojů; opravy elektrických leštičů parket, podlahových strojů, drátkovačů, čerpadel a automatických domácích vodáren; montáže oběhových čerpadel pro nízkotlakové a teplovodní systémy; opravy a seřizování šicích strojů; montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren; zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových domácích spotřebičů; evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Rytec kovů
Rytec kovů je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně zhotovovat šablony pro pantografické frézky, vykonávat strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů. Pracovními činnostmi jsou: čtení a použití technických podkladů; strojní rytí písmen, číslic, znaků do kovů; strojní rytí stupnic (např. do panelů měřících strojů) nebo na obvod dělícího kroužku suportu; zhotovování šablon pro pantografické frézky; ruční rytí značek, čísel, ornamentů do kovů; ruční rytí písmen a číslic pozitivním a negativním způsobem; korektury pérových štočků v polygrafii; ruční rytí razidel pro ražení figurálních ozdob, puncovních znaků nebo mincí; ruční rytí plastických ornamentů do obecných kovů; ruční rytí plastických ornamentů do drahých kovů.

Mechanik optických přístrojů
Mechanik optických přístrojů je kvalifikovaný pracovník, který montuje, uvádí do provozu, seřizuje a opravuje optické a optickomechanické přístroje. Pracovními činnostmi jsou: montování, seřizování a opravování např. fotoaparátů, kamer, dalekohledů, promítaček, kompasů apod.

Hodinář (s výjimkou práce na věžních hodinách)
Hodinář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vyrábět, prodávat, seřizovat a opravovat hodinářské výrobky. Pracovními činnostmi jsou: zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních; sestavování a seřizování částí i celků všech typů (mechanických a elektronických) časoměrných přístrojů; individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů; opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů; výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.; kontrola vlastní vykonané práce; kontrola vykonané práce; příjem a výdej hodinářských oprav; seřízení chronografů; prodej zlatých a stříbrných šperků; vedení příslušné dokumentace.

Malíř skla
Malíř skla je kvalifikovaný pracovník, který provádí zdobení a zušlechťování skla různými malířskými technikami a různými dekoračními materiály. Pracovními činnostmi jsou: vytváření dekorací všech druhů malbou, tiskem, lazurou, vyškrabováním jehlou, vyťukáváním diamantem, vysokým smaltem a matovacími materiály; malování bižuterních výrobků a na volnou plochu tvarově náročných polotovarů z volné ruky; malování vánočních ozdob z volné ruky, míchání barev a příprava roztoků; zušlechťování dekoračního skla náročnými malířskými technikami při použití všech druhů malířských materiálů (např. barev, emulzí drahých kovů); kreslení jemných detailních kreseb (krajin a portrétů) na různých výrobcích; kreslení, vyřezávání a pískování unikátních skleněných výrobků podle vlastních návrhů nebo ve spolupráci s výtvarníkem; kontrola výsledků práce.

Malíř keramiky
Malíř keramiky je kvalifikovaný pracovník, který zdobí keramické a porcelánové výrobky mnoha různými technikami. Pracovními činnostmi jsou: příprava a úprava dekoračních materiálů a pomůcek k dekorování; zdobení keramických a porcelánových výrobků různými dekoračními technikami; provádění složitějších kompozic kombinací více dekoračních technik; ruční malování speciálních porcelánových výrobků uměleckého zaměření (váz, dóz, amfor apod.); dekorování ruční malbou podle vlastních návrhů; provádění originálních motivů podle vlastních návrhů grafickými technikami na ocelotiskařské desky; kontrola kvality provedených dekorací před výpalem.

Cukrář
Ruční výroba cukrářských výrobků a restauračních moučníků a výroba zmrzlin; skladování, úprava, hodnocení jakosti surovin i finálních výrobků, zpracování těst, tvarování, zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů, náplní, polev, dokončovací práce, zdobení; balení a expedice hotových výrobků; obsluha, údržba a sanitace strojů a výrobních prostor; základní laboratorní a výrobní kontrola, vedení výrobní dokumentace.

Biochemik
Biochemik je kvalifikovaný pracovník, který studuje a zkoumá chemii ve vztahu k chemickým procesům, které probíhají v živých organismech. Biochemici mohou pracovat ve farmaceutických společnostech, v biotechnologiích, potravinářském průmyslu či agrochemických závodech. Existují také kliničtí biochemici, kteří obvykle pracují ve zdravotnictví. Pracovními činnostmi jsou: zkoumání a provádění pokusů na živých organismech, kterými se zjišťuje jejich složení, funkce a chemické procesy, které v nich probíhají; provádění testů a analýz s cílem zjistit chemické složení organismů, pokusy a sledování, jak tyto organismy reagují vůči nejrůznějším testům jako například chemická reakce na potravu, léky, séra, hormony a jiné látky; studium chemických aspektů tvorby protilátek v krvi a jiných biochemických prostředích; biochemické procesy v oblasti výroby léčiv či potravin, v zemědělství, medicíně, zdravotnictví a dalších oblastech.

Krejčí, švadlena
Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, přírodních a syntetických usní. Pracovními činnostmi jsou: uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu; určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách; braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků; měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání); označování a kontrola dílů a součástí; šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích; mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků; zkoušení rozpracovaných oděvů (kostýmů) a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře; dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků; kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad; zhotovování kempinkových, hospodářských, stavebnicových a zdravotních stanů a dalších výrobků technické a sportovní konfekce; běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství; kontrola správné funkce stroje; péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba; zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kožešník
Kožešník je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné práce při zušlechťování a zhotovování kožešinových výrobků. Pracovními činnostmi jsou: příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení kůží a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu; propočítávání potřebného množství kožešin pro výrobek; rozdělování a třídění kůží a kožešin podle kvality a barvy do výrobních svazků; krájení, napínání a sesazování kožešin pro jednotlivé výrobky; přibarvování srsti a podbarvování jednotlivých kožešin nebo kožešinových výrobků; žehlení jednotlivých dílů kožešinových výrobků; zpracování separátních podšívek, podšívání kožešin; šití na speciálních kožešnických strojích; zpevňování a leštění dokončených částí; provádění oprav, úprav a předělávek kožešnických výrobků; běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství; kontrola správné funkce stroje; péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba; zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Rukavičkář
Rukavičkář je kvalifikovaný pracovník, který vyrábí různé druhy rukavic. Pracovními činnostmi jsou: třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu; konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy; rozměřování, řezání, střihání či vysekávání a další manipulace s díly z různých používaných materiálů; úprava a zdobení částí před sestavením výrobku; sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku; ruční i strojní šití výrobků; průběžná a konečná kontrola, označování hotových výrobků; ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.

Kartáčník
Úkolem kartáčníka je výroba kartáčů, štětců a štětek, košťat, technických kartáčů a kotoučů a kartáčů drátěných. Pracovními činnostmi jsou: příprava kartáčnického materiálu vrstvením, mícháním, pročesáváním, barvením, odmašťováním, bělením, sítováním; dále štípání žíní a umělých vláken na štětiny; zhotovování speciálních směsí na prototypy a vzorky kartáčů; lisování a ruční prošívání košťat; smolení, tmelení a vulkanizování štětek a štětců; zatloukání ručních kartáčků, kartáčů a smetáků; zatahování drátěných kartáčů, kotoučů, válců a latí; tvarování plochého drátu; stáčení spirál na válce; lisování středů drátěných technických kartáčů na lisech; zhotovování složitějších druhů kotoučů a točených kartáčů.

Chovatel laboratorních zvířat
Chovatel laboratorních zvířat je kvalifikovaný pracovník, který zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat. Pracovními činnostmi jsou: odborné práce spojené s ošetřováním jednotlivých věkových a užitkových kategorií zvířat; čištění a dezinfekce chovných a pomocných prostor; řízení procesu reprodukce, kontrola porodů a líhnutí, odchov mláďat; kompletování a sestavování chovných skupin, hodnocení exteriéru zvířat; příprava zvířat k pokusům, péče o ně v jejich průběhu i po skončení pokusů; vedení základní evidence chovu.

Zahradník
Výkon prací v zahradnických oborech, resp. i ve vinohradnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny; práce spojené s množením, výsadbou, ošetřováním, hnojením a ochranou rostlin, výrobou ovoce a zeleniny, realizací sadových úprav a jejich údržbou či zhotovováním běžných vazačských výrobků.

Fotograf
Fotograf je pracovník, který provádí fotografování, vyvolávání filmů, kopírování a zvětšování fotografií. Pracovními činnostmi jsou: kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách; příprava fotografických přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů; zhotovování snímků v oblasti reprodukční a reportážní fotografie; práce v oblasti portrétní, technické a reklamní fotografie; příprava vývojek, ustalovačů a jiných lázní z chemikálií; vyvolávání černobílých a barevných materiálů; retušování negativů, diapozitivů a fotografií; zpracovávání černobílého a barevného filmového materiálu na poloautomatických a automatických linkách; čištění a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav; vedení příslušné dokumentace; třídění obrazového materiálu.

Prodavač
Prodavač je kvalifikovaný pracovník, který vykonává příslušné prodejní činnosti při použití vhodného vybavení a systémů a ve spojení se zákazníky a dodavateli. Pracovními činnostmi jsou: příprava a úprava zboží k prodeji; předvádění zboží zákazníkovi včetně jeho propagace; poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi; uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem; přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování; udržování a posilování kontaktů se zákazníky; přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží; inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků; vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb; poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností; vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.

Zlatník a klenotník
Zlatník a klenotník je kvalifikovaný pracovník, který navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů. Pracovními činnostmi jsou: příprava materiálů a pracovních nástrojů; pořízení návrhů pro určení a dodání tvaru šperkům, galanterním výrobkům a ozdobným předmětům z drahých kovů v měřítku odpovídajícím originálu; čtení a vyhodnocování výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál; výběr materiálů a pracovních postupů a použití nástrojů a strojů pro opracování a zpracování drahých kovů a zpracování drahokamů; zhotovování šperků opracováním kovů a spojování jednotlivých dílů pájením, svařováním, nýtkováním a lepením; zhotovování obrub pro drahokamy a vsazování drahokamů do nich; leštění, leptání, smaltování, matování a rytí vyrobených šperků; jednoduché opravářské a údržbářské práce na nástrojích a strojích; vystavování a nabízení šperků; opravy šperků a klenotů, včetně zhotovování chybějících částí.

Ruční vyšívačka
Ruční vyšívačka je kvalifikovaná pracovnice, která ručně zhotovuje všechny druhy výšivek na všech vhodných materiálech podle návrhů výtvarníků nebo vlastních návrhů, zhotovuje repliky historicky cenných výšivek a restauruje všechny druhy historických, muzeálních i lidových výšivek včetně vyšívačského restaurování historických gobelínů. Pracovními činnostmi jsou: příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace; volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku; příprava a úprava surovin a materiálů; vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů; restaurování výšivek a historických gobelínů; konečná úprava uměleckých výrobků.

Ruční krajkářka
Ruční krajkářka je kvalifikovaná pracovnice, která ručně zhotovuje paličkované a šité krajky, krajky pletené na rámu, krajky drhané, síťované apod. podle výtvarných návrhů při používání všech vhodných materiálů. Pracovními činnostmi jsou: příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace; volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku; příprava a úprava surovin a materiálů; vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů; opravy, obnova, údržba a rekonstrukce krajek a zhotovování jejich replik; konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Maskér a vlásenkář
Maskér a vlásenkář je kvalifikovaný pracovník, který provádí zpracovávání lidských vlasů, zvířecích hřív, uměleckých vláken a maskérské práce. Pracovními činnostmi jsou: práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách; zhotovování scénických vlásenek a vlásenkářských výrobků z přírodních a umělých materiálů podle výtvarných návrhů, melírování a barvení, natáčení, třásnění a praní; maskérské práce, líčení a speciální výrazové efekty podle tvůrčích záměrů inscenátorů.

Technik telekomunikačních /spojovacích/ zařízení
Technik spojovacích zařízení je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje provoz a údržbu telefonních ústředen. Pracovními činnostmi jsou: zajišťování technického provozu a údržby automatických telefonních ústředen; lokalizace a opravy poruch na ústřednách; sledování a vyhodnocování provozu veřejných telefonních automatů; správa databází účastnických vedení, směrování provozu, tarifikačních dat, tarifů a poplatků; vedení příslušné dokumentace.

Optik
Optik je kvalifikovaný pracovník, který opracovává sklo za účelem zhotovení optických součástí s předem stanovenými parametry. Pracovními činnostmi jsou: přípravné práce při zpracování optických polotovarů; obsluha strojů a zařízení při opracovávání optických součástí; specializované práce ve výrobě optických součástí; kontrola parametrů, kvality a odolnosti optických ploch a dílů; zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

7. Astmatici

Po stabilizaci stavu je doporučováno povolání
– bez extrémních pracovních podmínek
– bezprašné, ne např. lakýrník atd.

Doporučené obory:

Mechanik elektronických zařízení
Mechanik elektronických zařízení je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických výrobků a zařízení. Pracovními činnostmi jsou: měření a vyhodnocování parametrů elektronických zařízení, diagnostika závad; odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav; montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť; provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení; sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky; sestavování, zkoušení, opravy a oživování automatizační, organizační a výpočetní techniky, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.

IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

Hodinář
Hodinář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vyrábět, prodávat, seřizovat a opravovat hodinářské výrobky. Pracovními činnostmi jsou: zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních; sestavování a seřizování částí i celků všech typů (mechanických a elektronických) časoměrných přístrojů; individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů; opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů; výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.; kontrola vlastní vykonané práce; kontrola vykonané práce; příjem a výdej hodinářských oprav; seřízení chronografů; prodej zlatých a stříbrných šperků; vedení příslušné dokumentace.

8. Jaterní nemoci – cirhózy atd.

Po stabilizaci stavu je doporučováno povolání
– bez námahy
– stresů atd.

Doporučené obory:

Čalouník
Výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací, technologie sériové i individuální výroby. Ruční a strojní zpracování materiálů, střihání potahových materiálů, příprava a zpracování vycpávaných materiálů včetně jejich úprav, vázání a vyvazování pérových základů čalouněného nábytku, kypření vycpávkových materiálů s jejich prošíváním, šití potahů strojně i ručně, potahování nábytku, odborné zpracovávání dekoratérských materiálů a provádění dekorací dle dokumentace nebo vlastních návrhů, úpravy interiérů, reprezentačních místností a výstav, provádění jevištních dekorací, opravy čalounění včetně restaurátorských prací. Obsluha, seřízení a běžná údržba strojů, zařízení a mechanismů v oboru.

Fotograf
Fotograf je pracovník, který provádí fotografování, vyvolávání filmů, kopírování a zvětšování fotografií. Pracovními činnostmi jsou: kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách; příprava fotografických přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů; zhotovování snímků v oblasti reprodukční a reportážní fotografie; práce v oblasti portrétní, technické a reklamní fotografie; příprava vývojek, ustalovačů a jiných lázní z chemikálií; vyvolávání černobílých a barevných materiálů; retušování negativů, diapozitivů a fotografií; zpracovávání černobílého a barevného filmového materiálu na poloautomatických a automatických linkách; čištění a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav; vedení příslušné dokumentace; třídění obrazového materiálu.

Mechanik
Úkolem mechanika je provádět činnosti převážně servisního charakteru na technice z širokého sortimentu přístrojů, strojů a zařízení, v nichž má zpravidla významnou funkci elektronika. Pracovními činnostmi jsou: sestavování, opravy, zkoušení, seřizování a oživování mechanických strojů a přístrojů a laboratorní techniky, regulační, měřicí a registrační techniky, měřidel, rozmnožovací techniky, výpočetní techniky, zdravotní techniky, dálnopisné techniky, přístrojů automatizace a robotizace, promítací a audiovizuální techniky (mechanik je zpravidla specializován na některý z uvedených druhů techniky) – zhotovování funkčních vzorků a prototypů výše uvedených přístrojů a zařízení.

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou: přepisování textů; vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů; evidence došlé a odeslané pošty; vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici; zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich; spisová služba; obsluha jednoduchých kopírovacích strojů; pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací; zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění; organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení; dále plnění operativních úkolů.

IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

Technik telekomunikačních /spojovacích/ zařízení
Technik spojovacích zařízení je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje provoz a údržbu telefonních ústředen. Pracovními činnostmi jsou: zajišťování technického provozu a údržby automatických telefonních ústředen; lokalizace a opravy poruch na ústřednách; sledování a vyhodnocování provozu veřejných telefonních automatů; správa databází účastnických vedení, směrování provozu, tarifikačních dat, tarifů a poplatků; vedení příslušné dokumentace.

Mechanik elektronických zařízení
Mechanik elektronických zařízení je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických výrobků a zařízení. Pracovními činnostmi jsou: měření a vyhodnocování parametrů elektronických zařízení, diagnostika závad; odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav; montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť; provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení; sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky; sestavování, zkoušení, opravy a oživování automatizační, organizační a výpočetní techniky, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.

Mechanik číslicově řízených strojů
Mechanik číslicově řízených strojů je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montáži, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, revizích, seřizování, údržbě a instalaci elektrických, elektromechanických a elektronických systémů obráběcích strojů s číslicovým řízením, výrobních center a linek, souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů. Pracovními činnostmi jsou: sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů; diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky; oživování a předávání nových strojů zákazníkovi a servisní opravy u zákazníka; montáž a seřizování souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů.

Obuvník
Obuvník pro zakázkovou výrobu a opravy je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné práce ve výrobě a opravě zakázkové obuvi. Pracovními činnostmi jsou: příprava a úpravy materiálů pro výrobu; příprava a seřízení nástrojů a strojů; výroba střihových vzorů, šablon, modelů, kopyt a jejich úprava podle provedených měření; zpracování přírodních usní a dalších materiálů na jednotlivé části obuvi; sestavování a číslování dílů, jejich označování pro sestavení; konstrukce a zhotovení svršku a spodku obuvi; příprava a zpracování podrážek; spojování spodků a svršků obuvi, konečná úprava výrobků; výroba bandáží, nožních podpěr, stélek a podkladů; opravy a úpravy poškozené nebo obnošené obuvi; obsluha obuvnických strojů; přizpůsobování obuvi požadavkům zákazníka; příjem obuvi k opravám, výdej opravené obuvi zákazníkům, vyřizování reklamací; provádění průběžných a konečných kontrol; měření nohou pro výrobu obuvi.

Krejčí, švadlena
Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, přírodních a syntetických usní. Pracovními činnostmi jsou: uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu; určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách; braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků; měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání); označování a kontrola dílů a součástí; šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích; mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků; zkoušení rozpracovaných oděvů (kostýmů) a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře; dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků; kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad; zhotovování kempinkových, hospodářských, stavebnicových a zdravotních stanů a dalších výrobků technické a sportovní konfekce; běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství; kontrola správné funkce stroje; péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba; zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Truhlář
Truhlář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné výroby a oprav nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně-truhlářských výrobků a konstrukcí. Pracovními činnostmi jsou: technologická příprava materiálů vysoušením, plastifikací, laminováním; výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských prvků; strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi dřeva a umělých hmot řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, broušením na dřevoobráběcích strojích nebo mechanizovaných linkách; ruční obrábění materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji; povrchová úprava výrobků mořením, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků strojně nebo ručně; výroba nedělených i dělených modelů a maket; výroba beden, palet a sudů; seřizování dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů; montáž a demontáž dřevěných výrobků nebo konstrukcí; oprava a rekonstrukce všech druhů výrobků v celém rozsahu truhlářské technologie; provádění běžné údržby strojů a nástrojů; zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Nábytkářský technik, konstruktér, technolog
Nábytkářský technik je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje a řeší technologické postupy, konstrukce nových výrobků nebo zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.
Nábytkářský konstruktér je kvalifikovaný pracovník, který řeší konstrukce nových výrobků v nábytkářské výrobě.
Nábytkářský technolog je kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

9. Stomici (vyústění močového nebo trávicího traktu)

Po stabilizaci stavu je doporučováno zaměstnání bez extrémů.
Doporučováno zaměstnání respektující zvýšenou hygienu.