Pracovně-právní poradna

Výběr z nejčastějších dotazů
Vzhledem k nepříznivému vývoji mého zdravotního stavu budu žádat o přiznání ID 2. stupně a asi budu muset opustit své zaměstnání (zatím pobírám několik let ID 1. stupně a jsem zaměstnána na zkrácený úvazek, ale už ani to nezvládám, 3. stupeň mi ale určitě přiznán nebude). Ráda bych si pak následně alespoň nárazově přivydělávala. Jak jsem pochopila, zdravotní pojištění bez ohledu na můj příjem za mě bude platit stát, sociální pojištění si budu platit sama (abych jednou měla nárok na starobní důchod, teď budu mít odpracováno cca 22 let). Můj dotaz tedy zní, jak se vypočítává částka, kterou budu odvádět, od čeho se její výše odvíjí, liší se v případě ID 1. a 2. stupně? A jenom ještě jeden dotaz, v tuto chvíli za mě zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel, nebo stát?

V případě souběhu zaměstnání a pobírání invalidního důchodu (je jedno, kterého stupně) platí jedno zásadní pravidlo – odvody z výdělečné činnosti mají vždy přednost před platbami státu. To znamená, že i v případě, že pobíráte invalidní důchod a u toho pracujete, tak jedná-li se o práci, která zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění, pak je toto pojištění odváděno z příjmu. U zdravotního pojištění má zaměstnavatel slevu na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením a vypočítává se tak, že se odečte 6444 Kč a teprve ze zbylé částky se vypočítá zdravotní pojištění. Sleva platí pouze u zdravotního, nikoli sociálního pojištění.

Mám II. stupeň invalidního důchodu. Pracuji jako ostraha, tudíž moje práce není fyzicky namáhavá. Již 6 měsíců jsem v pracovní neschopnosti, jelikož můj zdravotní stav není dobrý. HPP MI KONČÍ V ŘÍJNU. Přišel mi od zaměstnavatele domů dopis, že mi smlouvu neprodlouží. Chci se zeptat, zda v pracovní neschopnosti to mohou udělat. A ještě se chci zeptat, zda se můžu proti tomu bránit. Jestli je nějaký paragraf.

Vzhledem k tomu, že máte smlouvu na dobu určitou, pracovní poměr končí uplynutím lhůty. Neplatnost takového ukončení pracovního poměru, i v pracovní neschopnosti, nelze namítat.

Dobrý den, kde mohu najít zaměstnání, když mám roztroušenou sklerózu a částečný invalidní důchod. Pracovala jsem v administrativě. Jsou např. úřady, kde mají možnost zaměstnat invalidní důchodce? Zaměstnavateli mám, musím sdělit diagnózu, pokud bych hledala celý úvazek?

Každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců má ze zákona povinnost zaměstnat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. Týká se to samozřejmě i úřadů, ale je třeba říci, že pokud tak zaměstnavatel nečiní, může si zvolit jinou možnost – odebírání zboží od firmy, která může nabízet náhradní plnění (tedy, že sama zaměstnává zdravotně postižené), nebo tím, že do státního rozpočtu odvádí určitou finanční částku. Na Vaši otázku, jestli úřady mají možnost zaměstnat zdravotně postižené osoby je, ano můžou, stačí jen chtít. Druhá otázka, zda musíte zaměstnavateli sdělit Vaši diagnózu je odpověď ta, že tuto skutečnost zaměstnavateli sdělovat nemusíte. Musíte nahlásit, že pobíráte invalidní důchod, a pokud lékař závodní preventivní péče nazná, že konkrétní pracovní pozici vykonávat můžete, pak zaměstnavatele Vaše diagnóza nemá co zajímat, a je jedno, na jak velký úvazek budete pracovat. Zde najdete odkazy, kde je možné hledat zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:

http://www.praceprozp.cz/

http://ligavozick.skynet.cz/ip/prace.php

http://www.agapo.cz/

http://www.scmvd.cz/

http://celsuz.cz/socialni-rehabilitace/

http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx

http://www.prace.cz/ozp/#utm_source=helpnet.cz&utm_medium=referral

www.neziskovky.cz/burza

Chtěl jsem se zeptat, zda-li může ČSSZ dodatečně zkrátit invalidní důchod již pravomocně přiznaný invalidnímu důchodci, pokud dodatečně zjistí, že za něj zaměstnavatel nezaplatil někdy v minulosti řádně sociální pojištění.

Zákon o důchodovém pojištění upravuje i tuto možnost, a to v § 56, písm. c), kde se uvádí: Zjistí-li se, že důchod byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byl přiznán nebo se vyplácí neprávem, důchod se sníží nebo odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen. Jak plyne z uvedeného, i po pravomocném rozhodnutí, kdy je již důchod vyplácen, lze jeho výši upravit nebo důchod odejmout.

Chtěla bych se zeptat, zda můj zaměstnavatel postupuje správně. Před týdnem jsem byla na OSSZ, kde mi sdělili, že byl posouzen můj zdravotní stav a byla jsem uznána invalidní v 1. stupni. Mám vyčkat na rozhodnutí, které mi bude doručeno z Prahy, což může nějakou dobu trvat, až prý 3 měsíce. Zaměstnavatele jsem o tomto informovala. Včera mne však můj zaměstnavatel informoval o tom, že dostanu novou pracovní smlouvu a nový mzdový výměr kde je již zohledněno přiznání ID. Můj plat, za stejnou práci a za stejné hodiny, bude snížen na minimální mzdu, která je tabulkově přiznávána zaměstnancům s ID. Dokonce bude antidatován k 1. 7. tohoto roku. Ohradila jsem e, že zatím nemám oficiální rozhodnutí a zeptala se proč je mi snižován plat, když k žádné změně nedojde. Bylo mi řečeno, že budu mít důchod, tak na tom budu lépe. Mám pár let do starobního důchodu, pracuji za minimální mzdu, její snížení dle tabulek pro ID bude tedy ještě nižší….to se tedy asi mám na co ve starobním důchodu těšit. Prozatím mám smlouvu na dobu určitou, ale ta je ještě na několik let. Poraďte mi, mám nějaké možnosti se tomuto jednání bránit nebo je to právně v pořádku?

Zaměstnavatel Vám samozřejmě může snížit mzdu. Nemůžete to ovšem zdůvodňovat přiznáním ID. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1.1. 2018 73,20 Kč za hodinu nebo 12 200 Kč za měsíc.