I. Zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci

Zaměstnavatel není ze zákona povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. V případě, že zaměstná osobu se zdravotním postižením, může využít podpory státu. Vybrané parametry této podpory na jednu osobu uvádí následující tabulka I:

Roční sleva na dani při plném úvazku

Max. výše příspěvku na zařízení chráněného pracovního místa

Max. roční výše příspěvku na provozní náklady

Úhrada nákladů v rámci přípravy k práci

Veřejně prospěšné práce – max. úhrada

Příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo – max. úhrada

Osoby invalidní ve III. stupni

60 000

310 836

48 000

Ano

Nelze

Nelze

Osoby invalidní ve III. stupni schopné práce za zcela mimořádných podmínrëk

60 000

310 836

48 000

Ano

Úhrada mzdy až 12 měsíců včetně odvodů

Osoby invalidní v I. nebo II. stupni

18 000

207 224

48 000

Ano

Úhrada mzdy až 12 měsíců včetně odvodů

Úhrada mzdy až 12 měsíců včetně odvodů

Osoby se zdravotním znevýhodněním

18 000

207 224

48 000

Ano

Úhrada mzdy až 12 měsíců včetně odvodů

Úhrada mzdy až 12 měsíců včetně odvodů

II. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci

Zaměstnavatel je ze zákona o zaměstnanosti povinen zaměstnávat nejméně 4% osob se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků (povinný podíl).

A) Pokud toto povinné procento zaměstnavatel nesplní formou zaměstnání, má dvě varianty řešení:

1. Za každého pracovníka, o kterého neplní výše uvedenou zákonnou povinnost, musí odebrat výrobky a služby ve výši sedminásobku průměrné mzdy 181 321 Kč (bez daně z přidané hodnoty) od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, nebo od samostatně výdělečně činných osob se zdravotním postižením. Pokud zvolí tuto formu, ušetří částku za odvod do státního rozpočtu.

2. Za každého pracovníka, o kterého neplní výše uvedenou zákonnou povinnost, musí odvést do státního rozpočtu dva a půl násobek průměrné mzdy (v roce 2016 – 64 578 Kč).

B) Pokud zaměstná osobu se zdravotním postižením, může využít podpory státu.

V případě, že zaměstnavatel zaměstná jednu osobu s těžším zdravotním postižením (osoba invalidní ve III. stupni), je mu tato osoba započítávána do povinného podílu, jako by zaměstnával tři osoby se zdravotním postižením. Ke slevě na dani vždy přibývá úspora na odvodu do státního rozpočtu. Základní informace uvádí následující tabulka II:


Zaměstnavatel s povinností zaměstnat min. 1 osobu se ZP

Zaměstnavatel s povinností zaměstnat min. 2 osoby se zdravotním postižením

Zaměstnavatel s povinností zaměstnat min. 3 osoby se zdravotním postižením

Způsob plnění

zaměstnáním

Odběrem výrobků a služeb

zaměstnáním

Odběrem výrobků a služeb

zaměstnáním

Odběrem výrobků a služeb

Sleva na dani

60 000

0

60 000

0

60 000

0

Úspora na odvodu

64 578

64 578

129 515

129 515

194 093

194 093

celkem

124 578

64 578

189 515

129 515

254 093

194 093

 

Přitom tito zaměstnavatelé mohou využít i přímou finanční podporu státu jako zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců menším než 25 (viz tabulka I).