Základní informace o možnostech rekvalifikace obdrží uchazeč nebo zájemce o zaměstnání u zaměstnance úřadu práce (zprostředkovatele), ke kterému je povinen pravidelně docházet na schůzky. Zprostředkovatel by měl zájemce o rekvalifikaci seznámit s dostupnými rekvalifikačními programy. Rekvalifikaci individuálně schvaluje vedoucí pobočky úřadu práce. Rekvalifikace se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi úřadem práce a účastníkem rekvalifikačního kurzu. V dohodě musí být stanoven: obsah rekvalifikace, místo konání rekvalifikace, způsob a doba jejího zabezpečení, pracovní činnost, na kterou má být účastník rekvalifikován atd. Podmínky dohody mezi účastníkem rekvalifikace a úřadem práce je uvedena v §108 zákona o zaměstnanosti.

Nejdůležitější je:

  • O rekvalifikaci a její finanční úhradu se písemně žádá na příslušném úřadu práce.