Zaměstnavatelé mohou uzavřít písemnou dohodu s úřadem práce o zprostředkování rekvalifikace svých zaměstnanců. V takovém případě úřad práce hradí finanční náklady dle svého uvážení. Jedná se o úhradu poplatků za rekvalifikační kurz. Zaměstnanci nemají nárok na úhradu ubytování, cestovného, finanční podporu při rekvalifikaci, úhradu mzdy v době rekvalifikace atd. Podmínky úhrady rekvalifikace zaměstnavatelů zaměstnancům jsou stanoveny v §110 zákona o zaměstnanosti. Podpora zaměstnanecké rekvalifikace se týká zejména zaměstnanců:

· a) kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání z důvodů výrobních, technologických, organizačních a strukturálních změn,

· b) kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání a jejich zaměstnavatel souhlasí s úhradou finančního podílu na rekvalifikaci nezbytnou pro jejich nové nebo další pracovní uplatnění,

· c) kteří byli přijati do pracovního poměru s podmínkou absolvovat rekvalifikaci pro nové nebo další vhodné zaměstnání,

· d) kteří pro udržení svého pracovního místa potřebují svou dosavadní kvalifikaci doplnit, příp. rozšířit o nové zkušenosti a dovednosti formou rekvalifikace,

· e) kteří mají zájem v souladu se záměrem zaměstnavatele zvyšovat svoji odbornost pro udržení svého pracovního místa.

Nejdůležitější je:

 

  • Zaměstnavatelé mohou uzavřít písemnou dohodu s úřadem práce o zprostředkování rekvalifikace svých zaměstnanců.
  • Úřad práce sám rozhodne o výši poskytnutí finančních prostředků na rekvalifikaci zaměstnanců zaměstnavatele, který o rekvalifikaci žádá.