V rámci přizpůsobování situaci na trhu práce, mohou někteří zaměstnavatelé změnit své podnikatelské záměry. Např.: Velký výrobce klavírů a klavírních židlí musí z důvodů poklesu výrobních zakázek začít vyrábět kancelářský nábytek. To s sebou přináší nejen vyškolení stávajících zaměstnanců, nebo nalezení zaměstnanců jiných profesí, ale také změna technologie a nákup nových technologických strojů na výrobu..“

Změna strategie podnikání s sebou přináší i komplikace v rámci zajištění náplně pracovní činnosti u všech nebo některých zaměstnanců. V takových případech může zaměstnavatel využít ustanovení § 117 zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavatelé mohou uzavřít dohodu s příslušným úřadem práce o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek se využívá na částečnou úhradu stanovené mzdy zaměstnanců. Bez ohledu na výši stanovené měsíční mzdy zaměstnanců, lze čerpat tento příspěvek v nejvyšší finanční částce, která činí 50% minimální hrubé měsíční mzdy nejvýše po dobu 6 měsíců.

Nejdůležitější je:
  • Pokud chce zaměstnavatel podnikat v jiném oboru a nechce propouštět své stávající zaměstnance, může najít finanční pomoc u příslušného úřadu práce.
  • U příspěvku při přechodu na jiný podnikatelský program může být tento příspěvek zaměstnavateli poskytován nejvýše po dobu 6 měsíců.