Samotný termín e-learning prošel určitým vývojem, co se týká jeho významu. Na počátku byl e-learning chápan jako vzdělávání pomocí jakékoliv pomůcky – video kazety, audio pásky či televize. (Kořeny e-learningu nalezneme v USA.) Postupem času se tento význam přenesl blíže k počítačům v souvislosti s rozmachem PC v 80. letech minulého století. Dnes je e-learning definován jako vzdělávání za pomocí výpočetní a komunikační technologie.

Jaké výhody přináší e-learning?
  • Vyšší efektivnost výuky – možnost informace uspořádat do malých celků, které lze jednoduše skládat do různých kurzů
  • Dostupnost – dostupnost studijního materiálu, kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv
  • Individuální přístup ke studujícím – možnost vytvoření více variant výukových materiálů
  • Nižší náklady na vzdělávání
  • Interaktivní forma výuky – multimediální prvky (např. flash animace, audio záznamy, video sekvence)
  • Atraktivnost výukového obsahu
  • Širší možnosti testování znalostí

Hlavní výhoda e-learningu spočívá v poskytování správných informací správným lidem ve správný čas.